Тема

Можете ли да дадете пример как бихте използвали цикъл в питон, за да решите даден проблем?

11 December, 2022 Алекси Ивков 4

Отговори (4):

 • Автор: Огнян Гемеджиев
  11.12.2022

  Да кажем, че искаме да намерим последователността на Фибоначи до определено число, можем да използваме цикъл по следния начин:

  def Fibonacci(n)
  if n<=0
  print("Неправилно въвеждане")
  elif n==1
  return 0
  elif n==2
  return 1
  else
  a,b = Fibonacci(n-1),Fibonacci(n-2)
  връщане на a+b

 • Автор: Гълъбин Хаджиев
  11.12.2022

  Да речем, че имате списък с числа, през който искате да преминете и да намерите най-голямата стойност. Можете да използвате цикъл for по следния начин:

  max = 0
  for number in numbers:
  if number > max:
  max = число

 • Автор: Ивайло Шалдеви
  11.12.2022

  Например, да кажем, че имате списък с числа и искате да намерите сумата на всички числа в списъка. Можете да използвате цикъл, за да направите това. Кодът би изглеждал по следния начин:

  sum = 0

  # Преминете през списъка и съберете числата
  for num in numbers:
  sum = sum + num


  Променливата sum ще следи за общия брой числа, които са били събрани заедно. Така че след изпълнението на кода sum ще съдържа крайната сума на всички числа в списъка.

 • Автор: Гаврил Попов
  11.12.2022

  Например, да кажем, че имате списък с числа и искате да намерите сумата на всички числа в списъка. Можете да използвате цикъл, за да направите това. Кодът би изглеждал по следния начин:

  sum = 0

  # Преминете през списъка и съберете числата
  for num in numbers:
  sum = sum + num


  Променливата sum ще следи за общия брой числа, които са били събрани заедно. Така че след изпълнението на кода sum ще съдържа крайната сума на всички числа в списъка.