Тема

Как се пише цикъл while в питон?

19 December, 2022 Румяна Григорова 5

Отговори (5):

 • Автор: Георги Каравелов
  20.12.2022

  Цикълът while ви позволява да повтаряте блок от код, докато дадено условие е вярно.

  Основният синтаксис на while цикъла изглежда по следния начин:
  while condition:
  блок от код, който се повтаря

  #!/usr/bin/env python


  x = 0

  while x < 5: # Цикъл, докато x е по-малко от 5
  print("x е на", x) # Отпечатване на стойността на x всеки път през цикъла
  x = x + 1 # Увеличаване на x с 1 всеки път през цикъла

 • Автор: Галин Русев
  20.12.2022

  While цикълът ще изпълнява набор от команди, докато дадено условие е вярно. Основната структура на while цикъла е:
  while условие:
  команда(и)

  Например, следният код ще отпечата числата от 1 до 5:

  x = 1
  while x <= 5:
  print(x)
  x = x + 1

 • Автор: Василена Михова
  20.12.2022

  Цикълът while в Python е записан по следния начин:

  while condition:

  # направи нещо


  Условието може да бъде всеки израз, който се оценява като True или False. Тялото на while цикъла ще се изпълнява, докато условието е True. След като условието стане False, тялото на while цикъла ще спре да се изпълнява и управлението ще премине към следващия ред извън while цикъла.

 • Автор: Алекси Жендов
  19.12.2022

  Цикълът while ви позволява да повтаряте набор от инструкции определен брой пъти. Синтаксисът на while цикъла в Python е следният:

  while condition:

  инструкция(и)

  условието е булев израз, който се оценява преди всяка итерация на цикъла. Ако условието се оцени като True, се изпълняват операциите в цикъла. Ако условието се оценява на False, цикълът се прекратява и изпълнението продължава със следващото твърдение след цикъла.

 • Автор: Иван Тончев
  19.12.2022

  Цикълът while е конструкция в Python, която ви позволява да повтаряте блок от код, докато е изпълнено дадено условие. Основната структура на while цикъла е следната:

  while условие:

  # код, който трябва да се изпълни, докато условието е изпълнено


  Условието в цикъл while може да бъде всеки израз, който се оценява като True или False. Ако условието се оцени като True, кодът в блока ще бъде изпълнен. След като кодът в блока бъде изпълнен, условието ще бъде проверено отново. Ако условието се оцени като False, изпълнението ще излезе от while цикъла.