Тема

Как да заменя символи в низ в Java?

18 May, 2023 Явор Груев 10

Отговори (10):

 • Автор: Диляна Гошева
  19.05.2023

  Заменянето на символи в низ в Java може да се извърши по няколко начина. Най-простият начин е да се използва методът replace() на класа String. Той приема два аргумента - първият е символът, който искате да замените, а вторият е символът, който искате да го замените с. Например, ако искате да замените всички празни пространства в низ с друг символ, можете да използвате следния код:  String myString = "This is a string";

  String newString = myString.replace(" ", "*");  Това ще замени всички празни пространства в низа със символа *. Освен това, можете да използвате метода replaceAll(), който приема регулярен израз за заменяне на символи. Той може да бъде използван за заменяне на по-сложни патерни от символи.

 • Автор: Васил Станишев
  19.05.2023

  За да замениш символи в низ в Java, можеш да използваш метода replace(). Той приема два аргумента - първият е символа, който искаш да замениш, а вторият е символа, който искаш да го замениш с. Например, ако имаш низа "Hello World", можеш да го замениш с "Hello Universe" с това:  String myString = "Hello World";

  myString = myString.replace("World", "Universe");  Това е всичко, което трябва да направиш, за да замениш символи в низ в Java. Това е лесно и бързо, и може да ти помогне да промениш низовете си бързо и лесно.

 • Автор: Ива Мавродиева
  19.05.2023

  За да замените символи в низ в Java, можете да използвате метода replace() от класа String. Този метод приема два аргумента - първият е символа, който искате да замените, а вторият е символа, с който искате да го замените. Например, ако искате да замените всички празни пространства в низ с друг символ, можете да използвате следния код:  String str = "Това е низ";

  String newStr = str.replace(" ", "*");  Това ще замени всички празни пространства в низа със символа "*". Този метод може да се използва за заменяне на всеки символ в низ.

 • Автор: Миглена Хаджиева
  19.05.2023

  Заменянето на символи в низ в Java може да бъде извършено по няколко начина. Най-простият начин е да се използва методът replace() на класа String. Той приема два аргумента - символа, който искате да замените и новият символ, който искате да вмъкнете. Например, ако искате да замените всички празни пространства в низ със символа '_', можете да използвате следния код:  String myString = "This is a string";

  String newString = myString.replace(" ", "_");  Друг начин за заменяне на символи в низ в Java е да се използва методът replaceAll() на класа String. Той приема два аргумента - регулярен израз, който определя кои символи да бъдат заменени и новият символ, който искате да вмъкнете. Например, ако искате да замените всички празни пространства в низ със символа '_', можете да използвате следния код:  String myString = "This is a string";

  String newString = myString.replaceAll("\s", "_");  Това са двата начина за заменяне на символи в низ в Java. Изберете начина, който най-добре отговаря на вашите нужди и използвайте го за да промените низа си.

 • Автор: Деян Станишев
  19.05.2023

  Заменянето на символи в низ в Java може да бъде извършено по няколко начина. Най-лесният начин е да се използва методът replace() на класа String. Той приема два аргумента - символа, който искате да замените и новият символ, който искате да вмъкнете. Друг начин е да се използва методът split() на класа String, който приема символа, който искате да замените, и връща масив от низове. След това можете да използвате метода replace() за да замените символите в масива.

 • Автор: Благомир Плачков
  18.05.2023

  Заменянето на символи в низ в Java може да се извърши по няколко начина. Най-простият е да се използва методът replace() на класа String. Той приема два аргумента - първият е символът, който искате да замените, а вторият е символът, който искате да го замените с. Например, ако искате да замените всички празни пространства в низ с друг символ, можете да използвате следния код:  String myString = "This is a string";

  String newString = myString.replace(" ", "_");  Това ще замени всички празни пространства в низа с символа "_". Освен това, можете да използвате метода replaceAll(), който приема регулярен израз за заменяне на символи.

 • Автор: Добромир Фучеджиев
  18.05.2023

  Заменянето на символи в низ в Java може да бъде извършено по няколко начина. Най-простият е да се използва методът replace() на класа String. Той приема два аргумента - символа, който искате да замените, и символа, който искате да го замените с. Например, ако искате да замените всички букви "a" с буква "b", можете да използвате следния код:  String myString = "Hello World!";

  myString = myString.replace('a', 'b');  Друг начин за заменяне на символи в низ в Java е да се използва методът replaceAll() на класа String. Той приема два аргумента - регулярен израз, който определя кои символи да бъдат заменени, и символа, който искате да го замените с. Например, ако искате да замените всички букви "a" с буква "b", можете да използвате следния код:  String myString = "Hello World!";

  myString = myString.replaceAll("a", "b");  Тези два метода са най-често използваните за заменяне на символи в низ в Java, но има и други начини, като използване на цикъли или използване на методи от други библиотеки. В зависимост от вашите изисквания, можете да изберете най-подходящия метод за заменяне на символи в низ в Java.

 • Автор: Найда Танева
  18.05.2023

  Заменянето на символи в низ в Java може да бъде извършено по няколко начина. Най-простият начин е да се използва методът replace() на класа String. Той приема два аргумента - първият е символът, който искате да замените, а вторият е символът, който искате да го замените с. Например, ако искате да замените всички празни пространства в низ с друг символ, можете да използвате следния код:  String myString = "This is a string";

  String newString = myString.replace(" ", "*");  Това ще замени всички празни пространства в низа със символа *. Освен това, можете да използвате метода replaceAll(), който приема регулярен израз за заменяне на символи. Той може да бъде използван за заменяне на по-сложни символи, като например за заменяне на всички букви в низ с друг символ. Например:  String myString = "This is a string";

  String newString = myString.replaceAll("[a-zA-Z]", "*");  Това ще замени всички букви в низа със символа *. Така че, ако искате да замените символи в низ в Java, имате няколко начина да го направите.

 • Автор: Креман Станишев
  18.05.2023

  За да замените символи в низ в Java, можете да използвате метода replace() на класа String. Той приема два аргумента - първият е символа, който искате да замените, а вторият е символа, който искате да го замените с. Например, ако искате да замените всички празни пространства в низ с тирета, можете да използвате следния код:  String myString = "Това е моя низ";

  String newString = myString.replace(" ", "-");  System.out.println(newString); // Това-е-моя-низ

 • Автор: Веселин Кантарджиев
  18.05.2023

  За да замениш символи в низ в Java, трябва да използваш метода replace(). Той приема два аргумента - първият е символа, който искаш да замениш, а вторият е символа, който искаш да го замениш с. Например, ако искаш да замениш всички букви "a" с буква "b", можеш да напишеш следния код:  String myString = "Hello World!";

  myString = myString.replace('a', 'b');  Това ще замени всички букви "a" с буква "b" в низа myString. Това е прост начин да замениш символи в низ в Java.