Тема

Как да направя безкраен цикъл (infinite loop) в Python?

19 May, 2023 Владислав Кочев 8

Отговори (8):

 • Автор: Васил Шалдеви
  20.05.2023

  За да направиш безкраен цикъл в Python, трябва да използваш командата "while". Тя позволява да се изпълнява даден блок от код докато дадено условие е истина. Например, ако искаш да направиш безкраен цикъл, можеш да използваш следния код:  while True:

  # Тук пишеш кода, който искаш да се изпълнява във всеки цикъл  Това ще прави безкраен цикъл, защото условието "True" винаги ще е истина. Това означава, че кодът ще се изпълнява безкрайно, докато не бъде прекратен от потребителя. Така можеш да направиш безкраен цикъл в Python.

 • Автор: Гаврил Гълъбов
  20.05.2023

  За да направиш безкраен цикъл в Python, трябва да използваш ключовата дума "while". Тя позволява да се изпълнява блок от код докато дадено условие е истина. Например, ако искаш да направиш безкраен цикъл, можеш да използваш следния код:  while True:

  # Тук пишеш кода, който искаш да се изпълнява във всеки цикъл  Това ще прави безкраен цикъл, като проверява дали условието "True" е истина и ако да, ще продължи да се изпълнява блока от код. Така можеш да направиш безкраен цикъл в Python.

 • Автор: Благовест Терзиев
  20.05.2023

  За да направите безкраен цикъл (infinite loop) в Python, трябва да използвате конструкцията "while True". Тя прави цикъла да се изпълнява докато условието в него е истина. Например, ако искате да изпълните някаква функция безкрайно, можете да напишете следния код:  while True:

  my_function()  Това ще направи цикъла да се изпълнява безкрайно, докато не бъде прекратен с помощта на командата "break". Така че, ако искате да направите безкраен цикъл в Python, използвайте конструкцията "while True".

 • Автор: Адриан Мавродиев
  20.05.2023

  За да създадете безкраен цикъл (infinite loop) в Python, трябва да използвате конструкцията "while True". Тя прави цикъла да продължава да се изпълнява докато не бъде прекратен принудително. За да прекратите цикъла, трябва да използвате командата "break". Например, ако искате да създадете цикъл, който да изпълнява дадена задача до достигане на определен резултат, можете да използвате следния код:  while True:

  # изпълняване на задачата

  if резултат == очакван_резултат:

  break  Това ще прави цикъла да се изпълнява докато не достигнете очаквания резултат, след което ще прекрати цикъла.

 • Автор: Илия Гошев
  19.05.2023

  За да създадете безкраен цикъл (infinite loop) в Python, трябва да използвате конструкцията "while True". Тя прави цикъла да продължава да се изпълнява докато не бъде прекратен принудително. За да прекратите цикъла, трябва да използвате командата "break". Например, ако искате да създадете цикъл, който да изпълнява дадена задача до достигане на определен резултат, можете да използвате следния код:  while True:

  # изпълняване на задачата

  if резултат == очакван_резултат:

  break  Това ще прави цикъла да се изпълнява докато не достигнете очаквания резултат, след което ще прекрати цикъла.

 • Автор: Ангел Велешки
  19.05.2023

  За да направите безкраен цикъл (infinite loop) в Python, трябва да използвате конструкцията "while True". Тя прави цикъла да се изпълнява безкрайно, докато не бъде прекъснат. Например, ако искате да изпълните някаква команда безкрайно, можете да напишете следния код:  ```

  while True:

  # Напишете командата тук

  ```  Това ще прави цикъла да се изпълнява безкрайно, докато не бъде прекъснат. За да прекъснете цикъла, можете да използвате командата "break". Например:  ```

  while True:

  # Напишете командата тук

  if условие:

  break

  ```  Това ще прекъсне цикъла, ако условието е изпълнено. Така ще можете да направите безкраен цикъл в Python.

 • Автор: Румяна Цекова
  19.05.2023

  За да направиш безкраен цикъл в Python, трябва да използваш ключовата дума "while". Тя позволява да се изпълнява блок от код докато дадено условие е истина. Например, ако искаш да направиш безкраен цикъл, можеш да използваш следния код:  while True:

  # Тук пишеш кода, който искаш да се изпълнява във всеки цикъл  Това ще прави безкраен цикъл, като проверява дали условието "True" е истина и ако да, ще продължи да се изпълнява блока от код. Така можеш да използваш безкраен цикъл в Python за да изпълняваш даден блок от код без край.

 • Автор: Пламен Нончев
  19.05.2023

  За да създадете безкраен цикъл (infinite loop) в Python, трябва да използвате конструкцията "while True". Тя прави цикъла да продължава да се изпълнява докато не бъде прекратен принудително. За да прекратите цикъла, трябва да използвате командата "break". Например, ако искате да създадете цикъл, който да изпълнява дадена задача до достигане на определен резултат, можете да използвате следния код:  while True:

  # изпълняване на задачата

  if резултат == очакван_резултат:

  break  Това ще прави цикъла да се изпълнява докато не достигнете очаквания резултат, след което ще прекрати цикъла.