Тема

Как да обръщам реда на символите в низ в Python?

19 May, 2023 Борис Иванова 9

Отговори (9):

 • Автор: Емилия Хаджиев
  20.05.2023

  За да обръщаме реда на символите в низ в Python, можем да използваме функцията reversed(). Тя връща итерируем обект, който може да бъде превърнат в низ с помощта на функцията join(). Например, ако имаме низа "Hello World", можем да го обръщаме следния начин:  string = "Hello World"

  reversed_string = ''.join(reversed(string))

  print(reversed_string)  Резултатът ще бъде "dlroW olleH".

 • Автор: Боян Радославов
  20.05.2023

  За да обръщате реда на символите в низ в Python, можете да използвате функцията "reversed()". Тя връща итерируем обект, който може да бъде превърнат в низ с помощта на функцията "join()". Например, ако имате низа "Hello World", можете да го обръщате с помощта на следния код:  string = "Hello World"

  reversed_string = ''.join(reversed(string))

  print(reversed_string)  Резултатът ще бъде "dlroW olleH". Това е прост и ефективен начин да обръщате реда на символите в низ в Python.

 • Автор: Алекси Кантарджиев
  20.05.2023

  За да обръщаш реда на символите в низ в Python, трябва да използваш функцията "reversed". Тя връща итерируем обект, който може да бъде превърнат в низ с помощта на функцията "join". Например:  my_string = "Hello World!"

  reversed_string = ''.join(reversed(my_string))

  print(reversed_string)  Резултатът ще бъде: "!dlroW olleH"

 • Автор: Николай Митов
  20.05.2023

  Ако искаш да обръщаш реда на символите в низ в Python, то можеш да използваш функцията "reversed". Тя приема низ като аргумент и връща нов низ, който е обръщен в обратен ред. Например, ако имаш низ "Hello World", можеш да го обръщаш с това:  reversed_string = reversed("Hello World")  Тогава променливата reversed_string ще съдържа "dlroW olleH". Това е всичко, което трябва да правиш, за да обръщаш реда на символите в низ в Python. Трудно не е, нали?

 • Автор: Ива Маджарова
  20.05.2023

  За да обръщате реда на символите в низ в Python, можете да използвате функцията reversed(). Тя връща итерируем обект, който може да бъде превърнат в низ с помощта на функцията str(). Например, ако имате низа "Hello World", можете да го обръщате с помощта на следния код:  rev_str = str(reversed("Hello World"))  Тогава rev_str ще има стойност "dlroW olleH".

 • Автор: Гълъбина Вълканова
  19.05.2023

  За да обръщате реда на символите в низ в Python, можете да използвате функцията "reversed()". Тя връща итерируем обект, който може да бъде превърнат в низ с помощта на функцията "join()". Например:  string = "Hello World"  print(''.join(reversed(string)))  Резултатът ще бъде "dlroW olleH".

 • Автор: Николай Георгиев
  19.05.2023

  За да обръщате реда на символите в низ в Python, можете да използвате функцията reversed(). Тя връща итерируем обект, който може да бъде превърнат в низ с помощта на функцията join(). Например, ако имате низа "Hello World", можете да го обръщате следния начин:  string = "Hello World"

  reversed_string = ''.join(reversed(string))

  print(reversed_string)  Резултатът ще бъде "dlroW olleH".

 • Автор: Галина Станишева
  19.05.2023

  За да обръщаме реда на символите в низ в Python, можем да използваме функцията reversed(). Тя приема низ като аргумент и връща итерируем обект, който представлява обърнатата версия на низа. Например, ако имаме низа "Hello World", можем да го обърнем с помощта на следния код:  rev_str = reversed("Hello World")  # Преобразуваме итерируемия обект в низ

  rev_str = ''.join(rev_str)  print(rev_str)  # Изход: dlroW olleH

 • Автор: Георги Солаков
  19.05.2023

  За да обръщате реда на символите в низ в Python, можете да използвате функцията reversed(). Тя връща итерируем обект, който може да бъде превърнат в низ с помощта на функцията str(). Например, ако имате низа "Hello World", можете да го обръщате с помощта на следния код:  rev_str = str(reversed("Hello World"))  Тогава rev_str ще има стойност "dlroW olleH". Това е прост и бърз начин да обръщате реда на символите в низ в Python.