Тема

Как се извиква функция в Python?

20 May, 2023 Яна Минкова 9

Отговори (9):

 • Автор: Илия Тунчев
  21.05.2023

  Функцията се извиква в Python като използвате името на функцията и параметрите, които искате да подадете като аргументи. Например, ако искате да извикате функцията "print()", можете да напишете "print('Здравейте!')". Това ще изведе текста "Здравейте!" на екрана. Така функцията се извиква в Python.

 • Автор: Ивелин Маджаров
  21.05.2023

  Функцията се извиква в Python като използвате името на функцията и параметрите, които тя трябва да приеме. Например, ако искате да извикате функцията "print", която принтира нещо на екрана, трябва да напишете "print('Това е моят текст')". Това ще извика функцията и ще принтира на екрана текста, който сте посочили. Така можете да извиквате всякакви функции в Python, като посочите името им и параметрите, които трябва да приемат.

 • Автор: Бояна Бонева
  20.05.2023

  Функцията се извиква в Python по прост начин. Трябва да имате име на функцията и параметри, ако има такива. След това трябва да напишете точно името на функцията и да поставите параметрите в скоби. Например, ако имате функция с име "print" и параметър "Hello World", трябва да напишете "print('Hello World')". След това ще извикате функцията и ще видите резултата. Това е всичко, което трябва да направите, за да извикате функция в Python. Трудно не е, нали?

 • Автор: Милица Гошева
  20.05.2023

  Функцията се извиква в Python като използваме името на функцията и параметрите, които тя изисква. Например, ако имаме функция с име "my_function" и искаме да я извикаме с два параметра, можем да напишем: my_function(param1, param2). Това ще извика функцията и ще подаде параметрите към нея. Тя ще изпълни кода, който сме дефинирали в тялото на функцията и ще върне резултат. Това е основният начин да се извикват функции в Python.

 • Автор: Петко Богоев
  20.05.2023

  Функцията се извиква в Python по прост начин. Трябва да имате име на функцията и да подадете аргументите, които са необходими за нея. След това трябва да използвате ключовата дума "def" за да дефинирате функцията. След това трябва да използвате името на функцията и да подадете аргументите, които са необходими за нея. Накрая трябва да използвате ключовата дума "return" за да върнете резултата от функцията. Това е всичко, което трябва да направите, за да извикате функция в Python.

 • Автор: Миглена Фучеджиева
  20.05.2023

  В Python функцията се извиква като използвате името на функцията и предавате необходимите аргументи. Например, ако имате функция с име "my_function", можете да я извикате като използвате следния код: my_function(arg1, arg2). Това е прост и приятен начин да извикате функция в Python.

 • Автор: Владислав Кьосев
  20.05.2023

  В Python функцията се извиква чрез името й и аргументите, които приема. Това може да бъде извиквано в два основни начина: посредством именован аргумент или посредством позиционен аргумент. При извикването на функция с именован аргумент, аргументите се подават в последователност от имена и стойности. Например, функцията print() може да бъде извикана с именован аргумент, като се подаде стойността, която да се отпечати, като аргумент на функцията. При извикването на функция с позиционен аргумент, аргументите се подават в последователност от позиции. Например, функцията max() може да бъде извикана с позиционен аргумент, като се подадат две стойности, които да се сравнят. В зависимост от типа аргументи, които функцията приема, тя ще бъде извикана съответно.

 • Автор: Добромира Драганова
  20.05.2023

  Функцията се извиква в Python по прост начин. Трябва да имате име на функцията и параметри, ако има такива. След това трябва да напишете името на функцията и да поставите параметрите в скоби. Например, ако имате функция с име "add" и два параметра, можете да я извикате по следния начин: add(param1, param2). След това ще трябва да изпълните кода в функцията и да получите резултата. Това е всичко, което трябва да направите, за да извикате функция в Python. Трудността е да напишете правилния код в функцията, за да получите желания резултат.

 • Автор: Красимир Ерменков
  20.05.2023

  Функцията се извиква в Python като се използва името на функцията с параметрите, които се подават като аргументи. Например, ако имаме функция с име "my_function" и параметри "x" и "y", то тя се извиква по следния начин: my_function(x, y). Това е основният начин за извикване на функция в Python. Освен това, може да се извикат функции и чрез използване на оператора "apply" или чрез използване на оператора "lambda". Това са два допълнителни начина за извикване на функции в Python.