Тема

Как се пише цикъл for в Python?

14 April, 2022 Благомир Тодоров 6

Отговори (6):

 • Автор: Петко Обрешков
  15.04.2022

  Предполагаме, че вече знаете основите на програмирането в Python, че цикълът for е просто начин да повторите определен набор от код многократно. Синтаксисът на for цикъла е следният:
  for item in sequence:
  направете нещо с елемента
  Да кажем, че имаме списък с числа и искаме да отпечатаме всяко от тях. Можем да направим това, като използваме цикъл for по следния начин:
  numbers = [1, 2, 3, 4, 5] #Нашят списък с числа
  for num in numbers: #За всеки num в numbers...
  print(num) #...отпечатайте го!

 • Автор: Ивелин Попов
  15.04.2022

  Python не използва цикли for, както много други езици. Вместо това той използва нещо, наречено разбиране на списъци. Разбирането на списъци е конструкция, която ви позволява бързо да създавате списъци, без да се налага да използвате цикъл for
  Например, да речем, че искате да създадете списък с всички числа от 1 до 10. Бихте могли да направите това с цикъл for:
  my_list = []
  for i in range(1, 11):
  my_list.append(i)
  print(my_list) # [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ,9 ,10]
  Или можете да го направите с разбиране на списък:
  my_list = [i

 • Автор: Ивайло Петров
  15.04.2022

  Има два начина да се напише цикъл for в Python. Първият начин е да се използва вградената функция range(). Тази функция приема два аргумента - началното и крайното число. Питон автоматично ще увеличи началното число с 1, докато достигне крайното число. Например:
  for i in range(1, 11):
  print(i)
  Този код ще изведе числата от 1 до 10 на отделни редове.
  Ако е необходимо да преминете през списък от елементи, можете да използвате цикъла for без функцията range(). Python автоматично ще извърши итерация над всеки елемент от списъка. Например:
  list_of_numbers = [1, 2, 3, 4,

 • Автор: Красимир Несторов
  15.04.2022


  В Python не се използват цикли for, както в някои други езици. Вместо това Python има много мощен цикъл while. Циклите while повтарят набор от команди, докато е изпълнено дадено условие.
  За да напишем цикъл for в Python, трябва да използваме цикъла while и да се уверим, че условието в цикъла while е винаги вярно. Например, ако искаме да изведем всяко число от 1 до 10, можем да го направим по следния начин:
  n = 1
  # с помощта на цикъл while
  while n <= 10

 • Автор: Гаврил Симеонов
  15.04.2022

  Има два начина да се напише цикъл for в Python. Първият начин е да се използва вградената функция range(). Функцията Range приема 1, 2 или 3 параметъра. Ако зададете на range() 1 параметър, тя ще генерира списък от цели числа от 0 до това число-1. Така че, ако искате цикъл for, който се изпълнява 10 пъти, ще направите следното:
  for i in range(10)
  print(i)
  Ако зададете на range() 2 параметъра, тя ще генерира списък от цели числа от първото число до второто, но без да го включва. Така че, ако искате цикъл for, който да работи от 5 до 9 (т.е. 5, после 6, после 7, после 8)

 • Автор: Адриан Николов
  14.04.2022

  Цикълът for на Python е удобен начин за итериране на поредица от стойности. Можете да го използвате, за да обхождате списък, кортеж или низ
  Ето общия синтаксис на цикъла for в Python:
  for value in sequence:
  # направете нещо със стойността
  Например, нека кажем, че искаме да отпечатаме всеки символ в низ. Можем да направим това с този цикъл for:
  for ch in "abc":
  print(ch)
  Това ще отпечата:
  a b c
  Има няколко неща, които трябва да се отбележат в този код. Първо, променливата ch се присвоява на всеки символ в низа "