Тема

Как се използва цикъл в питон?

14 April, 2022 Милица Тодорова 6

Отговори (6):

 • Автор: Васил Семерджиев
  15.04.2022

  Ако искате да повторите поредица от елементи, можете да използвате цикъл for.
  Ако искате да изпълните даден блок от код многократно, можете да използвате цикъл while.

 • Автор: Галина Минкова
  15.04.2022

  Има няколко начина за използване на цикли в Python, в зависимост от това какво се опитвате да постигнете. Ето няколко примера:
  Ако искате да повторите даден блок от код определен брой пъти, можете да използвате цикъл for. Например, ако искате да отпечатате числата от 1 до 10, можете да направите следното:
  for i in range(1, 11):
  print(i)
  Ако искате да итерирате над последователност (например списък или низ), можете да използвате цикъл for. Например, ако имате списък с имена, можете да ги отпечатате по следния начин:
  имена = ["Джон", "Мери", "Джейн", "Джо

 • Автор: Пламен Караджов
  14.04.2022

  Цикълът ви позволява да изпълнявате даден блок от код многократно. В Python има два вида цикли - for и while.

  Цикълът for се използва за итерация на поредица от стойности. Например можете да използвате цикъл for, за да изведете всяка стойност в списък.Можете също така да използвате цикъл for за итерация на речник. Това ще изведе всеки ключ в речника

 • Автор: Биляна Панайотова
  14.04.2022

  В Python има много различни структури с цикли. Най-често срещаната е цикълът for, който итерира поредица от стойности. Съществуват обаче и други цикли като while и do-while.
  За да използвате цикъл в Python, първо трябва да инициализирате променлива, която ще се използва като итератор. Това често се прави с функцията range(), която връща списък от числа в даден диапазон. Например, можете да използвате range(5), за да създадете списък с числа от 0 до 4.

 • Автор: Аврам Москов
  14.04.2022

  В Python има два основни вида цикли - for и while.
  Циклите for итерират поредица от стойности, като изпълняват тялото на цикъла за всяка стойност последователно. Най-често срещаният тип последователност е списък или масив, но всеки итерабилен обект може да се използва с цикъл for .
  Тялото на цикъла обикновено съдържа код за извършване на някакво действие върху всеки елемент от последователността - например можете да използвате цикъла for, за да отпечатате всеки елемент от списък или да изчислите сумата на всички стойности в масив .
  За да изпълните цикъл for, първо трябва да посочите името на променливата, която ще представлява всяка отделна стойност в последователността.

 • Автор: Гълъбина Чернева
  14.04.2022

  Циклите ви позволяват да изпълнявате набор от оператори многократно. Те са удобни, когато искате да повторите дадено действие, докато не бъде изпълнено дадено условие, или когато искате да повторите поредица от стойности.
  Циклите for се използват за итерация над последователности като списъци, низове и речници. Например, да кажем, че имаме списък с числа и искаме да отпечатаме всяко от тях. Можем да направим това ръчно, но би било много по-ефективно да използваме цикъл .