Тема

Как се пише функция в Питон?

14 April, 2022 Венцеслав Виденов 6

Отговори (6):

 • Автор: Николай Добрев
  15.04.2022

  Python е универсален език, който можете да използвате в бекенда, фронтенда или в целия стек на уеб приложението. В тази публикация ще се съсредоточим върху това как да напишем функция в Python .
  В Python има два вида функции: вградени функции и функции, дефинирани от потребителя .
  Вградени функции - в Python има много вградени функции, които можете да използвате веднага, като например abs(), която връща абсолютната стойност на число, или max(), която връща най-големия елемент в итерабилен обект
  Функции, дефинирани от потребителя
  Можете също така да създавате свои собствени функции за изпълнение на конкретни задачи. Те се наричат дефинирани от потребителя функции.

 • Автор: Милица Джамбазкиа
  15.04.2022

  Python е език за програмиране с много функции, които ви позволяват да пишете функции по различни начини. Можете да използвате Python, за да създавате собствени модули и пакети или да разширявате съществуващи такива. Функциите са един от основните градивни елементи на програмирането в Python и могат да бъдат дефинирани по различни начини.
  Най-простият начин за дефиниране на функция е с помощта на ключовата дума def:
  def my_function():
  print("Hello, world!")

  my_function()
  # отпечатва "Здравей, свят!"
  Можете също така да използвате ключовата дума lambda, за да създавате анонимни функции:
  ```python
  lambda x: x + 1
  # тази функция приема вход x и връща x + 1

 • Автор: Тихомир Велчев
  15.04.2022


  Функциите на Python се дефинират в модул и обикновено се именуват по ключовата дума, в която са дефинирани, например __main__ . Една функция приема един или повече аргументи. Първият аргумент е името на функцията, последвано от аргумента(ите) на ключовата дума. Интерпретаторът на Python извиква функцията с първия аргумент като стойност на __name__ , последван от всички други аргументи с ключови думи, които й подавате.
  Един прост пример за дефиниция на функция в Python изглежда така:
  def MyFunction(x): # Това е дефиницията на функцията MyFunction
  print "Стойността на x е", x # А това е нейното тяло
  Ако имате повече от един аргумент, те трябва да бъдат разделени със запетаи.

 • Автор: Найда Оракчиева
  14.04.2022

  Ето кратка информация за това как се пишат функции в Python. Функциите са начин за групиране на свързан код. Те се записват по следния начин:
  def name_of_function():
  # кодът отива тук
  Така се дефинира функция, наречена "име_на_функция", и всеки откъснат код след нея ще бъде част от функцията. Всички променливи, създадени вътре във функцията, могат да се използват само вътре във функцията
  Изходните данни се връщат с помощта на ключовата дума "return". Например, ако искате една функция да вземе две числа и да върне сумата им, тя ще изглежда така:
  dеf add_numbers(a, b):
  return a + b
  В този случай

 • Автор: Чавдар Дюлгеров
  14.04.2022

  Има няколко различни начина да се напише функция в Python. Най-разпространеният начин е да се използва ключовата дума def, например така:
  def my_function():
  направи нещо
  Можете също така да използвате ламбда изрази, за да създавате анонимни функции, както е показано тук:
  my_function = lambda x: x+1
  И накрая, можете също така да използвате синтаксиса @ decorator, за да създавате декоратори на функции, които могат да се използват за модифициране на съществуващи функции или за създаване на нови. За повече информация как да ги използвате, разгледайте документацията на Python.

 • Автор: Пламен Карастоянов
  14.04.2022

  Функциите са важна част от всеки език за програмиране. Те ви позволяват да разделите кода си на лесно управляеми части и улесняват повторното използване на части от кода ви по-късно.
  В Python писането на функции е сравнително лесно. Първо, трябва да измислите име за функцията си. Опитайте се да изберете нещо, което описва какво прави функцията. Например, ако пишете функция, която проверява дали дадено число е просто, можете да я наречете "is_prime".
  След това ще трябва да решите какви аргументи ще приема функцията ви. Отново помислете от какво се нуждае функцията ви, за да изпълни задачата си. В нашия пример с простите числа ще ни трябва един аргумент - числото, което искаме да проверим.