Тема

Какво представлява един прост цикъл в питон?

14 April, 2022 Тихомир Стамов 6

Отговори (6):

 • Автор: Бояна Стайкова
  15.04.2022

  # Това е прост цикъл в Python.
  x = 0
  while x < 10:
  print(x) // отпечатва числата от 0 до 9
  x = x + 1

 • Автор: Василена Ивановаа
  15.04.2022

  def square(x):
  return x*x
  def main():
  print('Hello, World!')
  square(3)
  main()

 • Автор: Веселин Божинов
  15.04.2022

  def simple_loop(n)
  while n > 0
  print("Hello")
  n = n - 1
  return

 • Автор: Владислав Грудев
  15.04.2022

  def simple_loop():

  while True:
  print("Hello, world!")
  simple_loop()

 • Автор: Пламен Панайотов
  14.04.2022

  def square(x):
  return x*x
  def main():
  print('Hello, World!')
  square(3)
  main()

 • Автор: Илия Арнаудов
  14.04.2022

  Прост цикъл в Python е цикълът while.