Тема

как се пише функция в питон?

14 April, 2022 Георги Бонев 6

Отговори (6):

 • Автор: Гълъбина Чешмеджиева
  15.04.2022

  def square(x):

  return x*x


  def main():

  print(square(5))

  main()

 • Автор: Гълъбин Танчев
  15.04.2022

  Има много начини да се напише функция в Питон. Един прост начин е да се използва ключовата дума def, последвана от името на функцията, параметрите (ако има такива) и тялото на функцията. Ето един пример:
  def greet(name):
  print("Здравейте, " + name)

  Можете също така да дефинирате функция вътре в друга функция. Ето един пример:
  def outer_greet(name):

  def inner_greet(name):
  print("Здравей, " + име)
  return inner_greet

 • Автор: Анастас Минчев
  15.04.2022

  def my_function(x, y): # тялото на функцията отива тук return x + y

 • Автор: Теодора Абаджиева
  15.04.2022

  Вижте този линк за добър отговор: https://www.python.org/dev/peps/pep-0241/#defining-functions

  Ето едно кратко обобщение:

  За да напишете функция в Python, първо трябва да определите името на функцията и вида на аргументите (ако има такива), които тя ще приема. След това трябва да създадете блок от код, който определя какво прави функцията. Накрая трябва да "прикрепите" функцията към името, като използвате специалната ключова дума "def".

 • Автор: Кирил Трифонов
  15.04.2022

  def my_function(param1, param2)
  # Направете нещо тук
  връща резултат

 • Автор: Кирил Радев
  15.04.2022

  Аз препоръчван този вариант:

  def function_name(arg1, arg2, ...):

  # Вашият код тук

  връща стойност