Тема

Кога трябва да се използва цикъл for в Python?

14 April, 2022 Румяна Танева 6

Отговори (6):

 • Автор: Яна Чешмеджиева
  15.04.2022

  Трябва да използвате цикъл for, когато трябва да повторите последователност от елементи. Това може да бъде списък, кортеж, речник, множество или друг итерируем тип данни. Например, да кажем, че имате списък с числа, който трябва да обработите по някакъв начин. Цикълът for е идеалният начин да се справим с това.

 • Автор: Йордан Налбантов
  15.04.2022


  циклите "За" традиционно се използват, когато имате набор от данни, през които искате да преминете. В Python това може да бъде списък, кортеж, речник, множество или дори низ
  Един прост пример би бил, ако искате да отпечатате всеки символ в низ един по един. Можете да направите това с помощта на цикъл for
  >>> for character in "this is a string"
  >>> print(character)
  това е с т р и н а
  Друг често срещан случай на използване на цикли for е, когато трябва да се извърши итерация през числа. Например, да речем, че искате да отпечатате първите 10 числа

 • Автор: Яна Младенова
  15.04.2022

  Можете да направите това, като използвате цикъл for:
  числа = [1, 2, 3, 4]
  квадрати = []
  for n in numbers:
  squares.append(n ** 2) # или: squares = [n**2 for n in numbers]

 • Автор: Добромира Христова
  15.04.2022

  Можете да направите това, като използвате цикъл for:
  числа = [1, 2, 3, 4]
  квадрати = []
  for n in numbers:
  squares.append(n ** 2) # или: squares = [n**2 for n in numbers]

 • Автор: Ивелин Константинов
  14.04.2022

  Повечето хора, които са нови в програмирането на Python, често се чудят кога трябва да използват цикъл for. Отговорът, разбира се, зависи от ситуацията. По принцип ще искате да използвате цикъл for само когато трябва да итерирате поредица от стойности, например списък или низ.

 • Автор: Благомир Митов
  14.04.2022

  По принцип трябва да използвате цикъл for, когато искате да извършите итерация през поредица от елементи. Например, ако искате да обработите всеки елемент в списък, ще използвате цикъл for.

  Един често срещан случай на използване на цикли for е, когато трябва да извършите операция върху всеки елемент в списък. Например, да предположим, че имате списък с числа и искате да изчислите квадрата на всяко число.