Тема

Кои са трите вида цикли в питон?

15 April, 2022 Ивета Кескинова 5

Отговори (5):

 • Автор: Ивайло Тодоров
  16.04.2022

  В питон има три вида цикли - while, for и do-while. Циклите while се използват, когато броят на итерациите не е известен предварително. Циклите for се използват, когато броят на итерациите е предварително известен. Циклите Do-while се използват, когато условието, което трябва да се провери, е в края на цикъла.

 • Автор: Радомир Пешев
  16.04.2022

  В питон има три вида цикли: while, for и вложени цикли.
  Циклите while изпълняват многократно набор от команди, докато не бъде изпълнено дадено условие. Например, можете да използвате while цикъл, за да изведете всички числа от 1 до 10.
  Циклите for изпълняват набор от оператори за всеки елемент от дадена последователност. Например, можете да използвате цикъл for, за да изведете всяка буква от азбуката.
  Вложените цикли са просто цикли, които са вътре в други цикли. Например, може да имате цикъл for вътре в цикъл while или обратното. Вложените цикли могат да бъдат полезни за неща като отпечатване на таблични данни (като редове и колони).

 • Автор: Надежда Каменова
  16.04.2022

  while, for и if.
  Цикълът while изпълнява блок от код, докато даденото условие е вярно. Цикълът for изпълнява блок от код веднъж за всеки елемент в дадена последователност или итерабилен обект. А командата if...else ви позволява да избирате между два блока код в зависимост от резултата на дадено условие.

 • Автор: Галин Гемеджиев
  15.04.2022

  Трите вида цикли в питон са "while", "for" и "вложени". Циклите while се използват за изпълнение на набор от оператори, докато не бъде изпълнено дадено условие, циклите for итерират поредица от обекти или стойности, а вложените цикли могат да се използват за извършване на циклични операции вътре в други циклични оператори. Всеки тип цикъл има своите предимства и недостатъци, затова е важно да изберете правилния цикъл за съответната задача. Като цяло while циклите са най-подходящи за задачи, които трябва да се изпълняват многократно, докато се изпълни определено условие, for циклите са по-подходящи за задачи, които изискват итерация над поредица от обекти или стойности, а вложените цикли могат да се използват, когато са необходими повече от един тип цикли.

 • Автор: Веляна Маджарова
  15.04.2022

  Има три вида цикли в питон - for, while и do-while.
  Например, ако искате да преминете през списък с числа и да изведете квадрата на всяко число, ще използвате цикъл for.
  Ако искате да продължите да питате потребителя за входни данни, докато той въведе думата "quit", ще използвате while цикъл.
  Циклите "Do-while" са подобни на циклите "while", с изключение на това, че контролната декларация е в края, а не в началото.