Тема

Кои са някои често срещани грешки, които начинаещите програмисти на Python допускат?

15 April, 2022 Христо Чернев 6

Отговори (6):

 • Автор: Веселин Спасов
  16.04.2022

  1. Не отделяте време, за да научите основите.
  Python е много прощаващ език за програмиране и има сравнително малък брой правила, но това не означава, че можете просто да скочите и да започнете да пишете код. както всяко друго умение, изучаването на Python изисква време и търпение. Трябва да отделите време, за да научите основите - как да инсталирате Python, как да създавате и изпълнявате програми, основен синтаксис и т.н.
  2. Не използвате правилно отстъпите.
  Python е чувствителен към белите полета, което означава, че начинът, по който отмятате кода си, влияе на неговото значение. Винаги използвайте правилно отстъпление, за да може кодът ви да се чете и разбира лесно.
  3. Писане на прекалено сложен код.

 • Автор: Ивайло Арабаджиев
  16.04.2022


  - Не разбират разликата между низ и списък
  - Забравяне да се постави двоеточие след отварящата скоба на цикъл или функция
  - Поставяне на твърде много код на един ред, което може да затрудни четенето и отстраняването на грешки
  - Неправилно използване на ключови думи, като for, while и if...then...else
  - Неправилно използване на отстъпите, което може да доведе до грешки в кодирането

 • Автор: Боян Соколов
  16.04.2022

  1. Неразбиране на основите на програмирането в Python. Важно е да се разберат основните концепции, преди да се премине към по-сложни теми.
  2. Писане на код, който не е ефективен или лесен за четене и разбиране. Това може да доведе до объркване и проблеми по пътя.
  3. Неизползване на многобройните ресурси, налични онлайн и в библиотеките. Има много информация и е важно да се възползвате от нея, когато изучавате нов език за програмиране като Python.

 • Автор: Борислав Радославов
  15.04.2022

  1. Неразбиране на основните типове данни в Python и опит за използване на неподходящи за целта типове данни. Например, опит да се съхрани низ в променлива, която трябва да съхранява цяло число.
  2. Забравяне на използването на скоби при извикване на функции, особено при извикване на функции с повече от един аргумент.
  3. Не използват docstrings, за да документират кода си (вж. http://python-documentation.readthedocs.org/en/latest/writing_docstrings.html)
  4. Писане на код, който е труден за четене или разбиране, без основателна причина, освен че се опитват да бъдат "умни".

 • Автор: Яна Абаджиева
  15.04.2022


  1. Не разбирате разликата между списък и кортеж.
  Списъкът е променлив обект, докато кортежът е непроменлив обект. Това означава, че можете да променяте съдържанието на списък, но не можете да променяте съдържанието на кортеж.
  2. Да не се използват dicts при работа с ключове и стойности.
  Dicts са много по-ефективни от списъците при работа с ключове и стойности, така че винаги е най-добре да ги използвате, когато е възможно.
  3. Неизползване на функциите правилно.
  Твърде често хората се опитват да използват функциите, сякаш са методи, което може да доведе до объркване и грешки. Функциите трябва да се използват само когато трябва да върнете стойност, а не когато се нуждаете от странични ефекти

 • Автор: Пламен Спасов
  15.04.2022

  Една от най-честите грешки, които начинаещите програмисти в Python правят, е да забравят да използват скоби при извикване на функция. Например, ако се опитате да отпечатате низа "Hello" без скоби, Python ще го интерпретира като извикване на функция, като вместо това ще отпечата стойността на "Hello".
  Друга често срещана грешка, която начинаещите програмисти в Python допускат, е да забравят да отдръпнат правилно кода си. Ако не отделите правилно кода си, Python няма да знае къде свършва едно твърдение и къде започва друго, което може да доведе до грешки в програмирането.