Тема

Имате ли някакви съвети как да пишем по-добри функции на питон?

16 April, 2022 Веселин Първанов 6

Отговори (6):

 • Автор: Пламен Иванова
  17.04.2022

  Ето няколко съвета, които ще ви помогнат да пишете по-добри функции на Python:
  1. Използвайте описателни имена за променливите и параметрите си.
  2. Уверете се, че вашата функция прави само едно нещо. Опитайте се да избягвате функциите " DAC" (do-all-case) или "god".
  3. Поддържайте кода си DRY (Don't Repeat Yourself - не се повтаряй). Дублиращият се код е по-труден за поддръжка и отстраняване на грешки.
  4. Пишете кратки, сбити функции. Колкото по-дълга е една функция, толкова по-вероятно е да има проблеми. Като общо правило се опитвайте да поддържате функциите си под 50 реда код.
  5.-46 Заменяйте рядко използвани параметри с добре наименовани аргументи.

 • Автор: Василена Ивкова
  17.04.2022

  Това са само няколко съвета, които ще ви помогнат да пишете по-добри функции на Python:

  1. Използвайте описателни имена за функциите си.

  2. Използвайте docstrings, за да документирате функциите си.

  3. Поддържайте функциите си кратки и фокусирани.

  4. Използвайте различните вградени функции, налични в Python.

  5. Когато се съмнявате, използвайте ръководството за стил PEP 8 за писане на код в Python.

 • Автор: Ивелин Иванова
  16.04.2022

  Ето няколко съвета, които могат да ви помогнат да пишете по-добри функции на Python:

  1. Поддържайте я проста и кратка
  2. Използвайте ясни и смислени имена за променливите и аргументите си
  3. Използвайте коментари, за да обясните какво прави кодът ви
  4. Пишете доктестове за функциите си, за да сте сигурни, че те работят както трябва
  5. Спазвайте ръководството за стила на PEP 8, когато пишете кода си

 • Автор: Найда Тодорова
  16.04.2022

  Следването на следните съвете биха ви помогнат да пишете по-добри функции в Python:

  1. Използвайте изразителни имена на функции.

  Имената на функциите трябва да са кратки, но описателни. По този начин ще можете лесно да разберете какво прави функцията само като погледнете името ѝ. Например функция, която изчислява средната стойност на списък от числа, може да бъде наречена "calculate_average".

  2. Използвайте аргументи по подразбиране.

  Аргументите по подразбиране могат да бъдат изключително полезни, за да направят функциите ви по-гъвкави. Например, да кажем, че имате функция, която отпечатва списък с елементи в конзолата. Като направите аргумента 'sep' (разделител) по подразбиране да бъде ', ',

 • Автор: Ралица Петрова
  16.04.2022

  Функционалното програмиране е един от най-важните аспекти на писането на код в Python. По дефиниция функцията е самостоятелен блок от код, който изпълнява конкретна задача. За да се пишат ефективни и надеждни функции, има няколко ключови съображения, които трябва да се имат предвид

  Първо, когато проектирате функция, е важно да помислите какви входове ще приема функцията и какви изходи ще произвежда. Входовете и изходите трябва да бъдат ясно дефинирани, така че всеки, който използва функцията, да знае какво да очаква. Второ, добрата функция трябва да е модулна, което означава, че при необходимост може лесно да се раздели на по-малки части. Това прави кода по-четим и по-лесен за отстраняване на грешки. И накрая, функциите трябва да са кратки и да изпълняват само една задача

 • Автор: Албена Иванова
  16.04.2022

  Разбира се! Ето няколко съвета, които ще ви помогнат да започнете да пишете по-добре функции на Python:

  1. Опростете ги

  Първото и най-важно правило за писане на функции е те да бъдат прости. Добро правило е принципът за една отговорност, който гласи, че една функция трябва да има само една задача. Опитът да се вкара твърде много в една функция ще затрудни нейното разбиране и поддръжка. Да не говорим, че вероятно ще бъде и по-бавна. Така че, когато се съмнявате, разделете кода си на по-малки парчета!

  2. Напишете документация

  Документацията е от решаващо значение за всеки код, който другите (или дори вие!) ще трябва да прочетат и разберат по-късно.