Тема

Можете ли да дадете пример за използване на цикъл for в Python?

18 April, 2022 Петър Обрешков 12

Отговори (12):

 • Автор: Иван Бонев
  19.04.2022

  Циклите For са едни от най-често използваните конструкции за цикъл в Python. Те ви позволяват да повтаряте даден блок от код определен брой пъти или докато не бъде изпълнено определено условие.
  Например, да кажем, че искаме да отпечатаме числата от 1 до 10 на отделни редове. Можем да направим това с цикъл for по следния начин:
  for i in range(1,11):
  print(i)
  Това ще изведе следното:
  1
  2
  3
  4
  5
  6 7 8 9 10

 • Автор: Борислав Иванова
  19.04.2022

  Цикълът for в Python се използва за итерация през последователност. В този пример ще използваме цикъл for, за да изведем всеки елемент от списък:

  my_list = [1, 2, 3]
  for item in my_list:
  print(item)

  Това ще отпечата 1, 2 и 3 на отделни редове.

 • Автор: Анна Димитрова
  19.04.2022

  Цикълът for на Python е лесен начин за итерация на поредица от стойности. Например, можете да го използвате, за да изведете всеки елемент от списък:

  >>> my_list = [1, 2, 3, 4, 5]
  >>> for item in my_list:
  ... print(item)
  ..
  1
  2
  3
  4
  5

  Можете да го използвате и за сумиране на всички елементи в списък:
  >>> my_list = [1, 2, 3, 4, 5] # Инициализирайте списъка
  >>> total = 0 # Задайте променливата на акумулатора на нула. # Стартирайте цикъла. organized

 • Автор: Пламен Панчев
  19.04.2022

  Има много начини за използване на цикъла for в Python. Ето един пример:

  for i in range(0,10):
  print(i)

  Този код ще изведе числата от 0 до 9 на отделни редове. Разбира се, можете да поставите какъвто искате код в цикъла for, включително и по-сложна логика

  Циклите for са много мощни и могат да се използват в най-различни ситуации. Ако тепърва започвате работа с Python, не забравяйте да се запознаете с тях, за да можете да се възползвате от всичко, което предлагат!

 • Автор: Илия Митов
  19.04.2022

  Всъщност има няколко различни начина за използване на цикли for в Python. Най-разпространеният начин е да го използвате със списък. Например, да кажем, че имате списък с числа и искате да отпечатате всяко от тях. Можете да направите това:

  >>> for num in [1, 2, 3, 4, 5]:
  ... print(num)
  ..
  1
  2
  3
  4
  5

  Друг начин за използване на цикли for е с функцията range. Функцията range ще ви даде списък с числа, над които да преминете в итерация. Например, ако искате да изведете числата от 1 до 10, можете да направите следното:

  >>> for num in range(1,11

 • Автор: Анастас Аврамов
  19.04.2022

  Циклите For са едни от най-често използваните конструкции за цикъл в Python. Те ви позволяват да повтаряте даден блок от код определен брой пъти или докато не бъде изпълнено определено условие.
  Например, да кажем, че искаме да отпечатаме числата от 1 до 10 на отделни редове. Можем да направим това с цикъл for по следния начин:
  for i in range(1,11):
  print(i)
  Това ще изведе следното:
  1
  2
  3
  4
  5
  6 7 8 9 10

 • Автор: Калина Митова
  19.04.2022

  Цикълът for на Python е лесен начин за итерация на поредица от стойности. Например, можете да го използвате, за да изведете всеки елемент от списък:

  >>> my_list = [1, 2, 3, 4, 5]
  >>> for item in my_list:
  ... print(item)
  ..
  1
  2
  3
  4
  5

  Можете да го използвате и за сумиране на всички елементи в списък:
  >>> my_list = [1, 2, 3, 4, 5] # Инициализирайте списъка
  >>> total = 0 # Задайте променливата на акумулатора на нула. # Стартирайте цикъла. organized

 • Автор: Неофит Първанов
  19.04.2022

  Има много начини за използване на цикъла for в Python. Ето един пример:

  for i in range(0,10):
  print(i)

  Този код ще изведе числата от 0 до 9 на отделни редове. Разбира се, можете да поставите какъвто искате код в цикъла for, включително и по-сложна логика

  Циклите for са много мощни и могат да се използват в най-различни ситуации. Ако тепърва започвате работа с Python, не забравяйте да се запознаете с тях, за да можете да се възползвате от всичко, което предлагат!

 • Автор: Теодора Пешева
  19.04.2022

  Ако сте начинаещи в програмирането, цикълът for може да ви се стори малко объркващ. По принцип той ви позволява да повторите определен набор от код многократно. На езика Python кодът в цикъл for изглежда по следния начин:

  for i in range(10):
  print i

  Тук казваме, че искаме да повторим кода в цикъла for 10 пъти. Променливата "i" следи колко пъти сме преминали през цикъла - тя започва от 0 и стига до 9. И така, при първото преминаване през цикъла "i" ще бъде 0 и кодът ще изведе 0.

 • Автор: Пламен Вачков
  19.04.2022

  Всъщност има няколко различни начина за използване на цикли for в Python. Най-разпространеният начин е да го използвате със списък. Например, да кажем, че имате списък с числа и искате да отпечатате всяко от тях. Можете да направите това:

  >>> for num in [1, 2, 3, 4, 5]:
  ... print(num)
  ..
  1
  2
  3
  4
  5

  Друг начин за използване на цикли for е с функцията range. Функцията range ще ви даде списък с числа, над които да преминете в итерация. Например, ако искате да изведете числата от 1 до 10, можете да направите следното:

  >>> for num in range(1,11

 • Автор: Желязка Касабова
  18.04.2022

  Ако сте начинаещи в програмирането, цикълът for може да ви се стори малко объркващ. По принцип той ви позволява да повторите определен набор от код многократно. На езика Python кодът в цикъл for изглежда по следния начин:

  for i in range(10):
  print i

  Тук казваме, че искаме да повторим кода в цикъла for 10 пъти. Променливата "i" следи колко пъти сме преминали през цикъла - тя започва от 0 и стига до 9. И така, при първото преминаване през цикъла "i" ще бъде 0 и кодът ще изведе 0.

 • Автор: Биляна Велчева
  18.04.2022

  Цикълът for в Python се използва за итерация през последователност. В този пример ще използваме цикъл for, за да изведем всеки елемент от списък:

  my_list = [1, 2, 3]
  for item in my_list:
  print(item)

  Това ще отпечата 1, 2 и 3 на отделни редове.