Тема

Как се използва цикъл for за итерация през елементи на масив в Python?

19 April, 2022 Спаска Обрешкова 6

Отговори (6):

 • Автор: Борис Иванов
  20.04.2022

  За да преминете през масив в Python, можете да използвате цикъла for. Цикълът for ви позволява да преглеждате елементите на масив един по един. Когато достигнете края на масива, цикълът for ще спре.
  Ето един пример за използване на цикъл for за итерация през масив в Python:
  масив = [1,2,3,4,5]
  for element in array:
  print(element)
  Когато стартирате този код, той ще отпечата всеки елемент в масива на отделен ред.

 • Автор: Добромир Хитров
  20.04.2022

  За да използвате цикъла for за итерация през елементи на масив в Python, можете да използвате функцията range(), за да създадете списък с индекси, през които да итерирате. След това този списък може да се предаде на функцията enumerate(), която ще върне итератор, който дава двойки, състоящи се от индекса и елемента на този индекс. Ето един прост пример:
  масив = [10, 20, 30, 40]
  for i, value in enumerate(array):
  print("Елементът с индекс {} има стойност {}".format(i, value))
  Това ще изведе:
  Елементът с индекс 0 има стойност 10
  Елементът с индекс 1 има стойност 20
  Елемент с индекс 2 има стойност

 • Автор: Благомир Гемеджиев
  20.04.2022

  За да използвате цикъла for за итерация през елементи на масив в Python, трябва да използвате функцията range(). Тази функция връща списък от числа, започващ от 0 и стигащ до числото, което сте посочили като параметър. Така че, ако искате да преминете през всички елементи на масив, ще направите нещо подобно:
  масив = [1, 2, 3, 4]
  for i in range(len(array)):
  print(array[i])
  Така всеки елемент от масива ще бъде изписан на отделен ред. Разбира се, в цикъла for можете да правите каквото си поискате - не само да отпечатвате.

 • Автор: Веселин Георгиев
  19.04.2022

  Цикълът for на Python всъщност е доста лесен за използване. За да преминем през масив, просто трябва да му дадем масива като аргумент. Така че, ако имаме масив, наречен "my_array", можем да направим нещо подобно:
  for element in my_array:
  print(element)
  Така всеки елемент от масива ще бъде отпечатан на нов ред. Ако искате да направите нещо по-сложно с всеки елемент, можете да поставите този код вътре в цикъла for. Например, да кажем, че искаме да изравним всеки елемент в масива в квадрат:
  for element in my_array:
  print(element ** 2)

 • Автор: Илия Кушев
  19.04.2022

  Цикълът for на Python всъщност е много лесен за използване. Трябва само да посочите променливата, над която искате да итерирате, и след това обекта iterable. Например:
  my_list = [1,2,3,4]
  for item in my_list:
  print(item)

  Така всеки елемент от списъка ще бъде изписан на отделен ред
  Ако искате да направите нещо по-сложно с цикъла for, като например да преминете през вложен списък, можете да използвате вградената функция enumerate(). Например:

  my_list = [[1,2], [3,4], [5,6]] #вложен списък

 • Автор: Ангел Спасов
  19.04.2022

  Има няколко начина за итерация през елементите на масив в Python. Най-разпространеният начин е да се използва цикъл for:

  масив = [1,2,3,4,5]
  for element in array:
  # направете нещо с всеки елемент...
  Това ще премине през всеки елемент в масива и ще направи каквото искате вътре в цикъла. Можете също така да итерирате през индекси, като използвате цикъл for:

  масив = [1,2,3,4,5]
  for i in range(len(array)): # len(array) връща броя на елементите в масива
  element = array[i] # получавате i-тия елемент от масива