Тема

Можете ли да ми дадете пример за цикъл в Python?

19 April, 2022 Ивелина Ковачева 6

Отговори (6):

 • Автор: Веселин Тодоров
  20.04.2022

  Ето един основен пример за това как работи цикълът for в Python
  # Създаване на списък с плодове
  плодове = ["ябълка", "банан", "череша"]
  # Итерирайте през списъка и отпечатайте всеки плод
  for fruit in fruits
  print(fruit)
  Този код ще изведе всеки плод от списъка на отделен ред

 • Автор: Веляна Дюлгерова
  20.04.2022

  В Python цикълът while всъщност е просто начин за многократно изпълнение на блок от код въз основа на някакво условие. Основната разлика между while циклите в други езици и while цикъла на Python е, че в Python условието може да бъде всяко нещо, което може да бъде оценено като True или False. Например, можете да използвате while цикъл, за да продължите да питате потребителя за входни данни, докато той въведе нещо валидно:

  while True:
  try:
  x = int(input("Моля, въведете число: "))
  break
  except ValueError:
  print("Упс! Това не е валидно число. Опитайте отново...")

 • Автор: Миглена Стамова
  19.04.2022

  Ето един бърз пример за цикъл for в Python:

  for i in range(10):
  print i

  Това ще отпечата числата от 0 до 9 на конзолата. Разбира се, можете да промените диапазона, за да бъде какъвто искате

  Ако искате да направите цикъл през списък или кортеж, можете да направите нещо подобно:

  my_list = [1,2,3,4,5]
  for i in my_list: #i е всеки елемент от списъка #my_list е името на вашия списък/списък print i #отпечатва 1 2 3 4 5 по един на всеки ред

 • Автор: Найда Симеонова
  19.04.2022

  for i in range(10):
  print(i)

  Този код ще отпечата числата от 0 до 9 на конзолата. Разбира се, с циклите for в Python можете да правите много повече неща, отколкото само да броите числа! Можете да итерирате над списъци, кортежи, речници и други.

 • Автор: Красимир Радев
  19.04.2022

  Циклите for на Python всъщност са доста интересни зверове. За да разберем как работят, първо трябва да разберем няколко неща за това как Python съхранява данните вътрешно.

  Всички данни в Python се съхраняват в така наречените "обекти". Всеки обект има определени характеристики, които наричаме "атрибути". Обектите имат и функционалност, която наричаме "методи". Така например списъкът е обект в Python. Списъкът има различни атрибути (като съдържание, дължина и т.н.) и различни методи (като append(), pop() и т.н.)

 • Автор: Благовест Игнатов
  19.04.2022

  Ето един бърз пример за това как можете да използвате цикъла for в Python, за да отпечатате всички числа от 1 до 10:

  for i in range(1, 11):
  print(i)

  Както можете да видите, този код ще изведе числата от 1 до 10 на отделни редове. Можете също така да използвате цикли for за итерация над списъци, кортежи и речници. Например, да кажем, че имаме списък с имена:

  имена = ["Джон", "Мери", "Джо", "Майк"]
  for name in names: #извършва инициализация на списъка "имена "print(name) #отпечатва всяко име на нов ред.