Тема

Кой е най-простият тип цикъл в Питон?

21 April, 2022 Йордан Кьосев 6

Отговори (6):

 • Автор: Ива Радославова
  22.04.2022

  Най-простият тип цикъл в Python е цикълът while. Цикълът while повтаря набор от команди, докато не бъде изпълнено определено условие. Условието може да бъде или израз, или извикване на функция.

  Следният код отпечатва "Здравей свят!" 10 пъти с помощта на цикъла while:
  докато е вярно:
  print("Здравей свят!")

 • Автор: Биляна Ковачева
  22.04.2022

  Най-простият тип цикъл в Python е цикълът while. Нарича се още цикъл "do while". Този тип цикъл ще изпълни кода вътре в него, стига условието, което е било зададено в началото, все още вярно.

  Ето един пример:

  x = 0 y = x + 1

  докато x < 10:

  print("x =", x)

  х = х + 1

 • Автор: Веселина Чернева
  22.04.2022

  Най-простият тип цикъл в Python е цикълът for. Това е програмна конструкция, която повтаря последователност от код, стига условието да е изпълнено. Известна е още като контролна структура и се използва за итериране на колекции от данни.
  Цикълът for може да се използва за итериране на списъци, речници, низове и други видове последователности.

 • Автор: Пламен Ванчев
  22.04.2022

  Прост цикъл в Python е цикъл for. Цикълът for е тип цикъл, който повтаря набор от инструкции, докато условието стане невярно. Синтаксисът на цикъла for в Python е:

  за променлива в последователност:

  #Инструкции за изпълнение, докато променливата все още е в последователност #Ако променливата е достигнала края на последователността, излезте от цикъла.

 • Автор: Найда Кънева
  21.04.2022

  Най-простият тип цикъл в Python е цикълът while. Използва се за изпълнение на блок от код, докато условието стане невярно.
  Цикъл while изпълнява блок от код, докато условието е вярно. Условието се проверява преди всяка итерация и изпълнението продължава, докато условието стане невярно.

 • Автор: Борислав Жендов
  21.04.2022

  Прост цикъл в Python е цикъл, който се изпълнява веднъж за всеки елемент от последователност.