Тема

Как можете да използвате цикъла for в Python?

4 May, 2022 Явор Семерджиев 5

Отговори (5):

 • Автор: Иван Аврамов
  05.05.2022

  Цикълът for в Python е повтаряща се команда, която ви позволява да преминавате през поредица от данни. Той се състои от три компонента: заглавие, тяло и колонтитул. Заглавието казва на Python с какъв тип данни работите и колко елемента има в поредицата. Тялото съдържа инструкциите за обработка на всеки елемент от поредицата. Футърът указва на Python кога да спре изпълнението на цикъла.

 • Автор: Василена Пешева
  05.05.2022

  Цикълът for е команда за управление, която ви позволява да преминете през поредица от елементи. Елементите в последователността обикновено са числа, но могат да бъдат всякакъв вид обекти. Цикълът for има следния синтаксис:
  for item in sequence:
  print(item)
  Цикълът for ще изпълни блока от код в къдравите скоби веднъж за всеки елемент от последователността. Променливата item ще се отнася до текущия елемент в последователността. Можете да използвате тази променлива за достъп до свойствата и методите на елемента.

 • Автор: Румяна Витякова
  04.05.2022

  Цикълът for е конструкция в Python, която се използва за итерация на поредица от елементи. Тя ви позволява да зададете блок от код, който ще се изпълнява по веднъж за всеки елемент от поредицата.

 • Автор: Христо Вълчанов
  04.05.2022

  Цикълът for в Python е основен цикъл, който ви позволява да стартирате набор от оператори определен брой пъти.
  Частта "променлива" е името на променливата, която искате да използвате, за да съхранява текущата стойност на итерацията. Частта "последователност" е или списък, или кортеж, или низ, в зависимост от това през какво преминавате. А частта "statement(s)" е командите, които искате да се изпълняват всеки път през цикъла.

 • Автор: Николина Богоева
  04.05.2022

  Цикълът for в Python се използва за итериране на поредица от стойности. Например, следният код ще изведе числата от 1 до 10.