Тема

Как се използва цикълът for в Python?

5 May, 2022 Ивайло Минчев 5

Отговори (5):

 • Автор: Мария Орлов
  06.05.2022

  Цикълът for в Python е повтаряща се команда, която ви позволява да преминавате през поредица от елементи. Например, можете да използвате цикъла for, за да преминете през списък от числа или символи. Синтаксисът на for цикъла в Python е следният: for променлива в последователност: твърдения(s)
  В този код променливата ще придобие стойността на всеки елемент от последователността, един по един. А в рамките на statements(s) можете да правите каквото пожелаете с тази стойност. Например, можете да отпечатате всяка стойност, докато тя преминава през последователността: for i in range (5): print (i) # Изход: 0 1 2 3 4

 • Автор: Бояна Червенкова
  06.05.2022

  Цикълът for итерира през поредица от стойности, в този случай през списъка с числа, който създадохме. Той започва от 0 и стига до 9, но не включва 9. За всяка стойност от поредицата се изпълнява кодът в къдравите скоби {}. В нашия пример добавяме текущото число към общия брой досега.

 • Автор: Атанас Попов
  06.05.2022

  Цикълът for в Python се използва за итерация на поредица от елементи, например списък или низ. Блокът от код вътре в цикъла for ще се изпълни по веднъж за всеки елемент от поредицата. Следващият пример показва как да използвате цикъла for, за да преминете през списък от числа: for i in range ( 0 , 10 ): print (i)

 • Автор: Диляна Станева
  05.05.2022

  Цикълът for в Python ви позволява да итерирате през поредица от числа или обекти. Основният синтаксис изглежда по следния начин: for item in sequence:
  Цикълът for може да се използва за итерация през списък от елементи, диапазон от числа или ключовете и стойностите на речник.

 • Автор: Гълъбин Тончев
  05.05.2022

  Използва се за итерация на поредица от числа, обекти или символи. Синтаксисът е следният: for iterating_var in sequence:
  изявления(s).
  Например, ако искате да изведете числата от 1 до 10, можете да използвате цикъла for по следния начин:
  for i in range (1, 11) :
  print(i)
  Това ще изведе числата от 1 до 10 на отделни редове.