Какво е QA?

10.04.2020 Admin 818

Всеки един продукт, който използваме, преминава през контрол на качеството. Току що сте попаднали на мобилна игра, която е привлякла любопитството ви и си я инсталирате. Стартирате я, наслаждавате се на първите й минути, докато тя просто спре да работи. Опитвате отново. Сюжетът се повтаря. Бихте ли опитали трети път? Съмняваме се ..
Ето тук влиза ролята на QA.

Осигуряване на качеството (QA) се дефинира като дейност за гарантиране, че една организация предоставя на клиентите възможно най-добрия продукт или услуга. QA се фокусира върху подобряването на процесите, за доставяне на качествени продукти на клиента. Организацията трябва да гарантира, че процесите са ефикасни и ефективни според стандартите за качество, определени за софтуерните продукти. Осигуряването на качеството е популярно известно като QA тестване.

Quality assurance (QA) е начин за предотвратяване, на грешки и дефекти в произведените продукти и избягване на проблеми при доставката на продукти или услуги на клиентите. Това предотвратяване на дефекти в осигуряването на качеството, се различава фино от откриването и отхвърлянето на дефекти в контрола на качеството и е посочено като изместване вляво, тъй като се фокусира върху качеството по-рано в процеса.

Термините „осигуряване на качеството“ и „контрол на качеството“ често се използват взаимозаменяемо за обозначаване на начините, за гарантиране на качеството на услуга или продукт. Осигуряването на качеството включва административни и процедурни дейности, реализирани в система за качество, така че да бъдат изпълнени изискванията и целите за даден продукт, услуга или дейност.

Осигуряването на качеството помага на компанията да създава продукти и услуги, които да отговарят на нуждите, очакванията и изискванията на клиентите. Той дава висококачествени продуктови предложения, които изграждат доверие и лоялност към клиентите. Стандартите и процедурите, определени от програма за осигуряване на качество, помагат да се предотвратят дефекти на продуктите, преди да възникнат.

Осигуряването на качество обхваща всички задачи, свързани с проекта. Започвайки от сътрудничество с клиента, чрез определяне на ролите и отговорностите (избор на методология на проекта, комуникация, срокове, инструменти), завършвайки с определяне на изискванията и жизнените цикли на продукта. QA включва всички членове на екипа, като им дава възможности да оформят и дефинират определението за качество (което не е задължително да е перфектно). Всичко зависи от контекста на проекта, това е бизнес стойност. Затова можем да кажем, че QA процесът цели предотвратяване на грешки в целия процес на разработка на софтуер.

Формално QA е систематичен процес на мониторинг и оценяване на различните аспекти на едно приложение. Главната им цел е да отговорят на клиентските очаквания като се погрижат да им предоставят качествения продукт. QA е включено от началото ниво на приложението до пускането му на пазара. QA проверява дали услугите и функционалността на едно приложение отговарят или не на очакванията на потребителите.

Отговорност на QA инженерите е да създадат и имплементират методи и стандарти за подобрение на процесите. Осигуряването на качеството –самият процес, се състои в това да проверява съответствието и да докладва начини на действие във връзка с разработването и тестването. QA е процесо-ориентирана дейност и нейната част на жизнения процес на софтуер тестинг-а от английски Software testing life cycle (STLC).Също така  не е единствен процес, а е сбор от няколко процеса, които трябва да се изпълнят.

Последни новини

26 Jun 2020

Професионално обучение по Python

Python е от най-разпространените езици за програмиране в момента. Той е интерпретируем, интерактивен и обектно-ориентиран език. Създаден в началото на 90-те години от Гуидо ван Росум, днес той е с...
24 Jun 2020

9 важни причини да започнеш да учиш JavaScript с Нет Ит

JavaScript е един от програмните езици с изключително широко разпространение. Буквално всеки един съвременен уебсайт съдържа в себе си JavaScript. На JavaScript дължим динамичното зареждане на страници, па...