Професионално обучение по QA - софтуерно тестване

09.06.2020 Admin 2132

QA (Quality Assurance- осигуряване на качеството) e систематичното наблюдение и оценяване на различни аспекти на един проект, услуга или оборудване, с цел максимално увеличение на вероятността поне минимални стандарти на качество да бъдат постигнати в производствения процес.

Софтуерното осигуряване на качеството (на английски: Software Quality Assurance, SQA) се състои от средства за наблюдение на процесите на софтуерното инженерство. Методите, чрез които това се постига, са много и варират, като могат да включват осигуряване на съответствието с изискванията на един или повече стандарти.

Основната цел на тестването е да се засекат максимален брой софтуерни дефекти, които впоследствие да се коригират. Всеки софтуерен продукт има целева аудитория. Наример софтуер, разработен за видео игри, е коренно различен от софтуер за банкова дейност. Ето защо, когато една компания инвестира в софтуерен продукт, нужно е да се установи дали той е подходящ за целевата аудитория, купувачите или другите заинтересовани страни. Тестването на софтуера е процес, който се опитва да направи тази оценка.

Професионалното обучение по QA- софтуерно тестване, което Софтуерната академия към Нет Ит организира е разделено в два семестъра, които се състоят от 14 модула. Обучението стартира на 27 юли 2020г. в отдалечена Подходящо е за напълно начинаещи, които нямат предишен опит в областта. По време на обучението ще се запознаете с основните принципи и концепции на софтуерното тестване. През първият семестър, ще разберете идеята за неговото съществуване и ще овладеете мануалното тестване (QA Manual), а вторият семестър е посветен изцяло на автоматичното тестване (QA Automation).

През първия семестър ще бъдете въведени в софтуерното тестване, ще научите основните понятия, принципи, цели и терминология. Ще се запознаете със софтуера за тестване, нива, типове и техники. Ще изучавате основните техники за дизайн на техники, Black box Techniques, Equivalence Partitioning; Boundary Value Analysis; Decision table testing; State Transition, White box техники. Ще работите с дефекти- описание и управление. Ще разгледате подходи, стратегии, управление и организация на тестването. Ще се запознаете с инструменти за тестване и ще имате практическа задача- тестване на примерен софтуерен проект. Ще бъдете въведени в Web Development и тестване на уеб приложения и услуги, както и проблеми, които възникват по време на тестването. Ще научите какво представляват базите данни и заявки SQL. Ще се запознаете със софтуера на мобилните приложения и тяхното тестване.


През втория семестър ще се запознаете с приложението на автоматизацията в тестването и нейните предимства и недостатъци. Ще се запознаете с въведение в програмирането с езика Java. Ще научите какво представлява обектно ориентираното програмиране (ООП). Ще работите с технологиите Selenium IDE, Builder и WebDriver API. Обучението приключва със създаване на автобиография, разглеждане на често задавани въпроси на интервютата за работа, както и изпит по теория и практика. След успешно завършване на професионалното обучение ще притежавате пълния набор от знания и умения да стартирате кариерата си на QA инженер.

След завършено обучение Вие получавате Удостоверение, издадено от МОН, което след превод и легализация важи за всички държави членки на Европейския съюз. Също така Софтуерната академия към Нет Ит ще Ви предостави и Сертификат на английски език по образен на нашия учебен център.

На пазара на труда в България през последните години има глад за специалисти, които се занимават със софтуерно тестван. Ако отворите уебсайт за предлагане на работа ще се уверите сами колко много и различни по сфера фирми (финансов сектор, банки, наука, компании за създаване на компютърни и мобилни игри и приложения) имат нужда от опитни или начинаещи QA инженери, а заплатите, които предлагат са изключително атрактивни.

Последни новини

06 Dec 2022

Специални Коледни предложения за месец декември

С приближаването на празниците, бихме искали да Ви представим нашите празнични намаления, в които са включени всички професионални обучения на учебен център Нет ИТ. В съвремието, все п...
04 Aug 2022

Обяви за работа в чужбина

Кои са най-търсените професии и как успешно намират реализация?Тъй като светът все повече разчита на технологиите, нараства търсенето на специалисти с умения да разработват и поддържат слож...