Професионално обучение по QA Automation

11.06.2020 Admin 2268

QA (Quality Assurance- осигуряване на качеството) e систематичното наблюдение и оценяване на различни аспекти на един проект, услуга или оборудване, с цел максимално увеличение на вероятността поне минимални стандарти на качество да бъдат постигнати в производствения процес.

В софтуерното тестване, автоматизирано тестване  е използването на специален софтуер, за да се контролира извършването на тестове, сравнението на реалните резултати към предвижданите резултати, определянето и полагането на тестовите предусловия и друг тип тестови контрол и функции на тестовото докладване. Някои видове тестове отнемат много време и усилия, когато са извършвани ръчно. Този подход може да не е особено ефективен при намирането на определен тип дефекти. Автоматизираното тестване дава възможност за ефективното провеждане на такъв тип тестове. Веднъж разработени, автоматизираните тестове могат да бъдат прилагани бързо и многократно повторени.

Професионалното обучение по QA Automation, което Софтуерната академия към Нет Ит организира, започва на 14 юни 2020г. То е разделено в шест модула. Ще започнете с въведение в автоматичното тестване, ще разберете какво е неговото приложение, предимства и недостатъци. Ще научите какво представляват типовете работни среди, ще се запознаете с технологията Java и със структури от данни. Ще изучавате обектно-ориентирано програмиране (ООП)- конкструктори, референции, методи, модификатори. Ще разгледате технологиите Selenium IDE, Builder и WebDriver API и ще разберете как се използват. Ще приключите обучението със създаване на автобиография, ще обърнете внимание на най-често задаваните въпроси на интервюта за работа. По време на последния модул ще положите изпит по теория и практика. След успешно завършване на професионалното обучение ще притежавате пълния набор от знания и умения да стартирате кариерата си на QA инженер.


На пазара на труда както в България, така и по света, през последните години има търсене за специалисти, които се занимават със софтуерно тестване. Когато отворите сайт за предлагане на работа ще се уверите сами колко много и различни по сфера фирми (финансов сектор, банки, наука, компании за създаване на компютърни и мобилни игри и приложения) имат нужда QA инженери.  Дори за начинаещите заплатите, които се предлагат са изключително атрактивни. Можете да започнете работа в някоя от многото големи международни корпорации или български фирми у нас, ученията ви ще са валидни по целия свят.

След преминаването на професионалното обучение ще сте придобили умения, изцяло съобразени с реалната практическа среда. Ще развиете уменията си за работа както самостоятелно, така и в екип по време на индивидуалните и групови задачи. Ще съберете материали за своето първо портфолио, което да ви представя пред бъдещи клиенти и работодатели.

След завършено обучение Вие получавате Удостоверение, издадено от МОН, което след превод и легализация важи за всички държави членки на Европейския съюз. Също така Софтуерната академия към Нет Ит ще Ви предостави и Сертификат на английски език по образен на нашия учебен център.

Последни новини

15 Apr 2024

Софтуерни инжинери от България завладяват HR сферата с изкуствен интелект

В свят, където технологичните иновации се превръщат в движеща сила за промяна, трима млади софтуерни инженери от България се изправят пред предизвикателството да трансформират начина, по ко...
03 Apr 2024

Apple променя света на гласовите асистенти

Учени от Apple се изкачват на върха на иновациите в областта на изкуствения интелект с новата си система, която обещава да преобрази начина, по който взаимодействаме с гласовите асистенти. Тази ...