Осигуряване на качеството е добър избор за кариера

16.02.2021 Admin 1146

Осигуряването на качеството се очерта, като една от най-важните и крайно необходими части от софтуерната индустрия. Основната причина за същото е необходимостта от перфектно добре тестван софтуер или приложение от клиентите в световен мащаб. Всички индустриални гиганти предпочитат добре тествана и актуализирана работа, преди представяне. По този начин става основна грижа на разработчика да извършва всякакви тестове и проверки на увереността, като премахва всички грешки и грешки от конкретния програмен код, преди окончателното представяне на продукта.

Тестовете за осигуряване на качеството се появяват основно в две различни форми - автоматизирани и ръчни форми за тестване. И двете имат свое собствено значение, но до ниво автоматизираното тестване се оказаха най-предпочитаните начини за тестване в цялата индустрия. Това се дължи главно на свързаните с него фактори, за точност и излишък.

Ако някой търси да продължи кариерата си в областта на тестване на домейн, приемането на осигуряване на качеството като кариера, може да бъде чудесен вариант.

Осигуряването на качеството или тестването на качеството, е важна стъпка в процеса на разработване на софтуер. Чрез откриване на дефекти в началото на цикъла на разработка, QA тестването ще спести време, пари и разочарование.

Правилното QA тестване разкрива несъответствия, грешки и съкращения в новоразработения софтуер. Този процес е от решаващо значение, за да се гарантира, че разработваният продукт, може да оцелее в реалния свят и да има дълголетие за години напред.

Защо човек трябва да избере осигуряването на качество и да стане инженер по контрол на качеството?

-        Както профилът, така и работните отговорности са прости и лесно се справят, улеснявайки процеса на адаптация

-        Като инженер по качеството, вие автоматично получавате дължимото уважение от други колежи поради вашия профил

-        Човек може също да разшири своите кариерни аспекти, като стане тестов консултант или тестов инженер за някой от софтуерните гиганти или друга консултантска фирма в бранша

-        Тъй като човек трябва да извършва тестове на различни платформи, той опознава по-висока степен на нива на работа и придобива добри познания, по отношение на такива произведения

-        Профилът на тестовия инженер е изключително предизвикателен, заедно с много интересни, изпълнени със забавление работи

-        Човек получава много интерактивен сезон, който прави работата приятна, а също така помага за постигане на по-високи нива на доверие, чрез редовни интерактивни срещи с строителни директори, мениджър по качеството, мениджъри на проекти и изпълнителен директор

-        Профилът ви дава конструктивна платформа за споделяне и обсъждане на вашите собствени възгледи и идеи, заедно с подкрепящите разумни идеи от панела

-        Това е очевидно високоплатен домейн за кариера, заедно с много хора, които да ви помогнат в трудни моменти

-        Придобивайки висок опит и оставайки за по-дълго време в подобна компания, можете да очаквате бързи повишения и растеж, както и забележителни ревизии на заплатите.

Определено специализирано обучение по QA и редовното актуализиране, ви дава тласък да се възползвате от огромните възможности за растеж в сферата. 

Последни новини

14 Jun 2022

Python оператори

Операторите са важни във всеки език за програмиране, тъй като самото име показва, че те  позволяват да се извършват различни операции с данни. В курса по Python  на Software Academy към Нет Ит обст...
06 Jun 2022

Machine learning алгоритми

Програмирането на софтуер работи с таканаречените алгоритми. В математиката и компютърните науки алгоритъмът е крайна последователност от строги, добре дефинирани инструкции, обикновен...