Какво е AngularJS?

18.03.2021 Admin 252

AngularJS е клиентска MVC рамка от страна на клиента, за разработване на динамично уеб приложение. AngularJS първоначално е стартиран като проект в Google, но сега е с отворен код. AngularJS е изцяло базиран на HTML и JavaScript, така че няма нужда да се учи друг синтаксис или език.

AngularJS променя статичния HTML, на динамичен HTML. Той разширява способността на HTML, чрез добавяне на вградени атрибути и компоненти и също така, предоставя възможност за създаване на персонализирани атрибути, използвайки прост JavaScript.

AngularJS е структурна рамка за динамични уеб приложения. Той ви позволява да използвате HTML, като език на вашия шаблон и ви позволява да разширите синтаксиса на HTML, за да изразите компонентите на приложението си ясно и кратко. Обвързването на данни на AngularJS и инжектирането на зависимости елиминират голяма част от кода, който иначе би трябвало да напишете. И всичко това се случва в браузъра, което го прави идеален партньор с всяка сървърна технология.

AngularJS е това, което би бил HTML, ако беше проектиран за приложения. HTML е чудесен декларативен език за статични документи.

Общите характеристики на AngularJS са както следва:

- AngularJS е ефективна рамка, която може да създаде Rich Internet Applications (RIA).

- AngularJS предоставя на разработчиците опции за писане на клиентски приложения, използващи JavaScript, по чист начин на View View Controller (MVC).

- Приложенията, написани в AngularJS, са съвместими с различни браузъри. AngularJS автоматично обработва JavaScript код, подходящ за всеки браузър.

- AngularJS е с отворен код, напълно безплатен и се използва от хиляди разработчици по целия свят. Той е лицензиран под лиценза Apache версия 2.0.

Като цяло, AngularJS е рамка за изграждане на широкомащабни, високопроизводителни и лесни за поддръжка уеб приложения.

Рамката AngularJS работи, като първо прочете страницата с език за хипертекстово маркиране (HTML), която има вградени допълнителни персонализирани HTML атрибути. Angular интерпретира тези атрибути, като директиви за обвързване на входни или изходни части на страницата към модел, който е представен от стандартни променливи на JavaScript.

Стойностите на тези JavaScript променливи могат, да бъдат ръчно зададени в кода или извлечени от статични или динамични JSON ресурси. AngularJS се основава на убеждението, че декларативното програмиране трябва, да се използва за създаване на потребителски интерфейси и свързване на софтуерни компоненти, докато императивното програмиране е по-подходящо за дефиниране на бизнес логиката на приложението.

Рамката адаптира и разширява традиционния HTML, за да представя динамично съдържание, чрез двупосочно свързване на данни, което позволява автоматично синхронизиране на модели и изгледи. В резултат на това AngularJS отменя акцента, върху явна манипулация на обектния модел на документ (DOM) с цел подобряване на проверяемостта и производителността.

Ако всичко това представлява интерес за вас и искате да се развивате в тази сфера, може да запишете обучение по AngularJS.

Последни новини

07 Apr 2021

Какво трябва да научат разработчиците на Java през 2021г.?

Ако искате да работите ефективно по проекти на Java, като разработчик в този конкурентен свят, има много неща, които трябва да научите. Трябва да имате много умения и това, което трябва да имате...
26 Mar 2021

Какво е Front-End разработчик?

Огледайте страницата и се опитайте да идентифицирате различните неща, които виждате. Стилизирано заглавие, различни шрифтове, графики, връзки, бутони за регистрация по имейл и gifs. Други сайт...