Какво трябва да научат разработчиците на Java през 2021г.?

07.04.2021 Admin 1192

Ако искате да работите ефективно по проекти на Java, като разработчик в този конкурентен свят, има много неща, които трябва да научите. Трябва да имате много умения и това, което трябва да имате, зависи от позицията ви. Но според последното проучване относно уменията на Java програмист и настоящото търсене на пазара, тук ще обсъдим 10-те най-важни неща, които Java програмист трябва да научи през 2021г.

Основни умения за програмистите на Java

Програмист на Java ли сте или работещ професионалист, който иска да премине към Java? Или сте работещ Java програмист, който иска да продължи развитието си? През 2021г. има някои усъвършенствани инструменти, които разработчиците на Java трябва да знаят.

1. Git

Git е един от основните инструменти за разработчиците на JAVA и всеки разработчик на JAVA трябва, да го научи. Git се използва за управление на всякакъв набор от проекти със система за контрол на версиите. Това е система с отворен код, която е напълно безплатна. Той се фокусира главно върху нелинейните работни потоци, целостта и скоростта.

Линус Торвалдс основава Git през 2005г. и можете да използвате директно проекта Git, тъй като това е цялостна система за контрол на версиите. Изброихме някои от функциите на Git, за да ви помогнем да научите повече:

Разпределено разширение: Хранилището помага на Git да създаде копие на историята на разработката.

Подходи за свързване: Git има дизайн, базиран на инструментариум, който осигурява добре дефиниран модел.

Дизайн, базиран на инструментариум: Дизайнът, базиран на инструментариум, помага да се намали съставната част.

Силна подкрепа за нелинейно разширение: Мащабирането и разклоняването са два основни фактора, които Git предлага. Git осигурява силна подкрепа за нелинейно развитие.

Добре организирано управление на големи проекти: Локално съхраняваното хранилище помага за прозрачното управление на големите проекти.

Съвместимост със съществуващите системи и практики: Има различни инструменти за публикуване като FTP и HTTP, които са задължителни за всяка технология. Git също поддържа тези инструменти за публикуване.

2. Selenium

Уеб драйверът на Selenium в Java е една от технологиите, които разработчикът на Java трябва да знае през 2021г. Selenium предоставя инструменти за тестване на уеб приложения, използващи тестови рамки. Selenium Web Driver предоставя API с отворен код. Включва функции за автоматизация на уеб приложения. Ето критичните елементи на Selenium: IDE (интегрирана среда за разработка); Дистанционно управление/ Selenium 1.0; Уеб контролер/ Selenium 2.0/3.0; Selenium GRID.

3. Jenkins

Jenkins е технология, извлечена от програмирането на JAVA, тъй като автоматизацията с отворен код Continuous Delivery and Integration автоматизира процеса на разработване на софтуер, който поддържа различни инструменти за контрол на версиите.

Jenkins направи своите приставки достъпни за интеграция с код, написан на друг език. Той предлага по-качествен софтуер от други. Тъй като автоматизираните системи управляват интеграцията, разработката на Jenkins е много по-бърза.

4. Лесни за ползване уеб услуги

REST означава „Представителен превод на държавата“. Това е предложение, което представя архитектурен стил и е задължително за разработчиците на Java. Подобрява производителността на уеб услугата. Той също така определя ограниченията за мащабируемост и производителност. Това е едно от най-желаните неща през 2021г. за разработчиците на Java.

Използването на API за отдих за комуникация при разработване на уеб услуги. Ако знаете HTML, CSS и т.н., тогава ще се възползвате от RESTful уеб услуги. По-долу са описани характеристиките на RESTful услугите:

·        Базираната на клиент-сървър архитектура предоставя функции като администриране, внедряване и хостинг на сървъри. Той също така помага на потребителите при използването на услуги и ресурси. По същество това е споделен изчислителен модел, в който ресурсите споделят.

·        Без гражданство е една от основните характеристики на REST услуга, при която сървърът разбира и предоставя всички данни, които съставляват HTTP REST заявка.

·        Кешируемата архитектура е основната причина за блокиране на уеб API и приложения. Технологията на стека не участва в това блокиране. Важно е да кеширате за мащабируемост.

·        API REST поддържа множество сървъри в многостепенна система, т.е. означава, че човек може да препрати заявка към друг сървър, ако един сървър е зает. Многостепенната система осигурява бързо време за реакция на клиентите.

·        Обединеният интерфейс осигурява един идентификатор на ресурса (URI) за съхранение на записи.

·        REST е подход за описване на всяка уеб услуга. Той предлага гъвкавост, мащабируемост и свобода при избора на една технология и платформа.

5. Spring Security

Основната му функция е удостоверяване на приложението. Спецификацията за сървлети J2EE и спецификацията EJB са две ключови функции за защита, популярни сред разработчиците на JAVA.

Spring Security поддържа няколко модела за удостоверяване. Той се интегрира с различни технологии като HTTP, Kerberos, JOSSO, CAS, LDAP и др. Spring Security е пряко свързан с Java, което силно препоръчва на разработчиците на JAVA да го научат.

6. Spring Boot 2.

Spring Boot пусна нова версия, наречена Spring Boot 2. Spring Framework е отговорен за контрола, а Spring Boot е отговорен за генерирането на самостоятелно решение с конвенционална конфигурация.

Това зависи главно от JAVA Baseline, BOM материал и плъгини за люлка. Автоматичната му конфигурация осигурява сигурност и отзивчивост. Той също така предоставя техническа поддръжка и подобрява практическата работа на разработчиците. Това е един от основните инструменти, които програмистът на JAVA трябва да знае.

7. Angular or Responsive JS

Специфична библиотека на JavaScript за разработка на потребителски интерфейс се нарича ReactJS, а Angular е рамка. Тези две ключови технологии трябва, да са познати на разработчика на JAVA.

Angular 2 е рамка за уеб приложения, които могат да се използват в отворен код. Основните характеристики на Angular са директиви, обхват, шаблони, анотации, усъвършенствано инжектиране на зависимост и дъщерни рутери. ReactJS се използва за разработване на мобилни приложения. Основните характеристики на ReactJS са: Безплатна и с отворен код „странична комуникация със сървъра, генератори и функции и др.

8. Apache Spark и Kafka.

Apache Spark и Kafka са две задължителни технологии за разработчиците на Java през 2021г. Те имаха стабилна версия в края на 2018г. Apache Spark е рамка за клъстерни изчисления, която се предлага в отворен код.

Spark осигурява интерфейс на приложение за задачи като основни I/O, планиране и изпращане. Той дава платформа за обработка на потоци, която се предлага и като отворен код. По-специално кода на Apache Kafka в Java и Scala. Kafka може да използва базови API като Producer API, Consumer API, Connector API и Stream API.

9. Docker

Docker е език, написан на езика Go и разработен на Linux. Също така е основен инструмент за обучение на разработчици на Java 2021. Той предоставя инструменти, които помагат за контейнеризиране. Той също имаше стабилна версия в края на 2018г. Контейнерът или набор от софтуерни пакети, се управлява от Docker.

10. Тестване на единица

Единичното тестване е основно умение за разработчиците на JAVA, което трябва да научат през следващата година. За тези, които работят в Java, за интеграция и модулно тестване има няколко инструмента и рамки. Например Cucumber за автоматизирано тестване на интеграция и Robot framework. Mockito е също инструмент, който ще ви помогне да използвате уменията си за тестване на модули.

11. Java 10, 11 или може би 12

Java е един от често използваните езици в световен мащаб и е важно умение за разработчиците. Определя се като REPL (Real Evaluation Print Loop). Известни са Java конструкции като декларации, обекти, интерфейси и класове, изпълнени и тествани в Java 9. Можете също така да изберете по-висока версия, като Java 10, 11 или 12. Java 12 е най-новата версия на програмирането на Java.

12. Spring framework 5.0

Java използва Spring Framework, като своя рамка за приложения. Spring има уеб рамка, наречена Spring WebFlux. Spring Framework 5 и предоставя много функционални варианти на API Spring Framework 5. Това е специална рамка, която предлага много полезни вариации на API и използва Java програмиране. Spring Framework 5.0 е надеждна рамка, която предлага много функционални варианти на API и използва Java програмиране.

13. DevOps

DevOps също е едно от съществените неща, които разработчиците на Java трябва да научат през 2021г. DevOps е ефективен начин за управление на разработката на софтуер. DevOps е ефективен метод за операции по разработване на софтуер, съкращаващ цикъла на разработка на дадена система и предоставящ актуализации, функции и др. Той изгражда по-тясна връзка между процесите и развитието на ИТ, което позволява по-добро сътрудничество и комуникация.

14. Groovy

Groovy също е един от основните инструменти за изучаване на разработчиците на Java през 2021г. Apache Groovy хвали Java, защото поддържа синтаксиса на Java. Една от най-добрите характеристики на Groovy е статично и динамично. Той може да се използва, като Java платформа и може да се използва като скрипт или език за програмиране. Влияе от Java, Python, Perl и Ruby.

Ако и вие желаете да се включите в голямото семейство на Java програмистите, Софтуерната академия към Нет Ит, организира професионално обучение по JAVA.

Последни новини

22 Mar 2023

Какво прави QA специалистът в цикъла на разработка на софтуер, за да подобри качеството на продукта?

Качественият продукт е най-важното нещо за една софтуерна компания, но как тя може да гарантира качеството на своите продукти? С помощта на QA специалистите! Именно специалистите по осигуря...
21 Mar 2023

Най-търсените професии свързани с изкуствен интелект

Изкуственият интелект все повече променя начина, по който работим и живеем.  Броят на компаниите, които използват изкуствения интелект, за да подобрят бизнеса си и да оптимизират процеси...