Какво е тестване на QA софтуер?

18.11.2021 Admin 123

Тестването за осигуряване на качеството на софтуера (SQA) гарантира, че потребителското изживяване при използване на уебсайта, или друг софтуерен продукт, отговаря на очакванията, преди потребителят да взаимодейства с него. Тестерите за осигуряване на качество и контрол на качеството (QA/QC) тестват уебсайтове и други софтуери по време на тяхната разработка, за да подобрят всякакви неизправности или дефекти. Те използват най-различни инструменти, като ISO 9000 и извършват тестове за сигурност.

Сега, когато потребителите имат на разположение много продукти, уебсайтове или софтуерни технологии, които са бързо и лесно достъпни, QA тестването е по-важно от всякога, ако бизнесът иска да бъде успешен. Ако софтуерът или уебсайтът не отговорят на очакванията на потребителя, той ще отиде при конкуренцията. Няма втори шанс при технологиите.

Какво е QA тестване?

Казано по-просто, работата на QA тестера е да предотврати лош софтуер или технология да бъдат видени от клиентите, като се опитва да намери всички грешки и недостатъци преди да е пуснат продукта за широкото потребление. Тестерите на QA се опитват да развалят софтуера, като извършват ръчни или автоматизирани тестове, които прекарват уебсайта или софтуера през всеки възможен сценарий, за да открият къде не работи или "има бъг". Ако бъде открита неизправност ("бъг"), QA тестера ще накара разработчика да преработи тази част от софтуера и след това да повтори процеса, докато не бъдат „изчистени“ всички грешки.

Как изглежда кариерата в софтуерното QA тестване?

Повечето технологични компании имат нужда от разработчици на софтуер и QA тестери. С това търсенето на QA инженери се увеличава, тъй като технологичните компании започват да осъзнават, че UX (user experience – потребителско изживяване) е от особено значение за успешността на продукта. Според блога Stack Overflow, през 2017 г. QA се смяташе за една от най-бързо развиващите се индустрии (ако може така да се нарече), което означава, че според тях има увеличение на търсенето на QA тестери, но няма достатъчно квалифицирани хора, за да заемат тези позиции. Тенденциите са запазени и към момента, на световно ниво, тъй като софтуерните компании непрекъснато са в растеж, а живота на хората е все по технологично съсредоточен.

Ако смятате, че QA тестването е привлекателна кариера за Вас, запишете се на професионалното обучение в Software Academy към Нет Ит. Обадете се на 0700 16 004 за повече информация.

Последни новини

18 Nov 2021

Какво е тестване на QA софтуер?

Тестването за осигуряване на качеството на софтуера (SQA) гарантира, че потребителското изживяване при използване на уебсайта, или друг софтуерен продукт, отговаря на очакванията, преди потр...
13 Oct 2021

Нови трендове в Python

Python съществува вече от 30 години и днес е един от най-търсените езици за кодиране по света. Много софтуерни инженери избират Python поради доброто изпълнение на съвременните задачи като машинно о...