Machine Learning

01.05.2022 Admin 745

През последните няколко години machine learning (машинното обучение) се превърна в една от най-горещите теми в света на технологиите. И не е чудно защо: машин лърнинга има потенциала да промени начина, по който живеем и работим, като улесни ежедневните задачи и автоматизира повтарящите се операции.

Software Academy към Нет Ит създаде професионално обучение за подготвяне на така търсените кадри, именно в областа на machine learning технологиите. Вижте подробна програма на обучението тук.

Но какво точно представлява машинното обучение?

В най-простата си форма machine learning е начин да се научат компютрите да разпознават модели. Това може да се направи с помощта на различни техники, включително дървета на решенията, машини с поддържащи вектори и невронни мрежи. След като компютърът се е научил да разпознава модели, той може да бъде използван за изготвяне на прогнози за нови данни. Например алгоритъмът за машинно обучение може да се използва за прогнозиране дали даден клиент вероятно ще купи даден продукт въз основа на миналото му поведение. Machine learning е все още в начален стадий, но вече започна да оказва влияние върху живота ни по редица начини. От личните асистенти като Siri и Alexa до самоуправляващите се автомобили - machine learning променя света около нас.

Machine learning е метод за обучение на компютри да се учат от данни, без да бъдат изрично програмирани. То е клон на изкуствения интелект, основан на идеята, че системите могат да се учат от данни, да идентифицират модели и да правят прогнози с минимална човешка намеса. Терминът " machine learning " е въведен през 1959 г. от компютърния учен Артър Самюъл. Алгоритмите за машинно обучение се използват в различни области, включително медицина, финанси итекстови анализи. Приложенията му са обширни и широкообхватни. Един от последните примери е AlphaGo на Google, който през 2016 г. за първи път в историята победи професионални играчи на стратегическата компютърна игра "Стар Крафт". Тъй като машинното обучение продължава да се развива, вероятно през следващите години ще видим още по-невероятни и животоспасяващи приложения.

Мachine learning е област от компютърните науки, която използва статистически техники, за да даде на компютрите възможност да се "учат" от данни, без да бъдат изрично програмирани. Основната идея е да се изградят алгоритми, които могат автоматично да се подобряват при наличие на повече данни. Например, алгоритъм за машинно обучение може да се използва за автоматично идентифициране на обекти в изображения или за идентифициране на измами с кредитни карти. Мachine learning е тясно свързано със статистиката и оптимизацията, които също се занимават с изготвянето на добри прогнози при наличие на данни. Мachine learning обаче обикновено се отнася до използването на много големи набори от данни и прилагането на доста сложни модели, докато статистиката и оптимизацията често се фокусират върху по-малки набори от данни и по-прости модели. Мachine learning е бързо развиваща се област с много обещаващи приложения. Въпреки това тя все още е активна област на научни изследвания и има много въпроси. Например, един от основните въпроси е как да се проектират алгоритми, които могат да се учат ефективно от много големи набори от данни. Друг въпрос е как да се разработят ефективни начини за представяне на данните, така че те да могат да се изучават ефективно. Някои задачи за машинно обучение, като например разпознаването на обекти, се изучават от десетилетия и е постигнат значителен напредък. Други, като например машинният превод, са много по-нови и все още има много възможности за подобрение.

Направете крачка към бъдещето, запишете се на курс по machine learning на Software Academy и открийте тайните на изкуствения интелект. Вижте подробности относно обучението тук.

 

Последни новини

05 May 2023

Как Python може да бъде използван за създаване на интерактивни игри?

Python е един от най-гъвкавите езици за програмиране, които могат да се използват за създаване на игри. Той е изключително популярен език, тъй като предоставя много инструменти и библиотеки, кои...
05 May 2023

Java и сигурността на данните: Как може Java да помогне за защитата на чувствителна информация?

В света на информационните технологии защитата на данните е един от най-големите предизвикателства. Свидетели сме как всеки ден се провеждат атаки на киберпрестъпници с цел кражба на лични ...