Python оператори

14.06.2022 Admin 920
Операторите са важни във всеки език за програмиране, тъй като самото име показва, че те  позволяват да се извършват различни операции с данни. 
В курса по Python  на Software Academy към Нет Ит обстойно са разгледани всички оператори заедно с примери и начини на прилагането им при създаване на софтуерни продукти.

Да поясним: 
В програмирането операторът е символ, който указва на компилатора или интерпретатора да извърши определена математическа, релационна или логическа операция и да получи резултат.  В зависимост от целта на софтуера или логиката по която той се програмира, за производството на един софтуерен продукт многократно се използват оператори. Те показват каква операция трябва да извърши софтуера и в какъв ред.
Например операторът за събиране (+) събира две числа и дава техния сбор. Операторите се използват в програмите за манипулиране на данни и променливи. Те формират основната основа за създаване на алгоритми и извършване на други операции в компютърното програмиране. 
В Python операторите се разделят на 7 вида в зависимост от това каква точно е тяхната функция. 

Това са:
1. Аритметични оператори
2. Оператори за присвояване
3. Оператори за сравнение
4. Логически оператори
5. Оператори за идентичност
6. Членски (Membership) оператори
7. Bitwise оператори

Най-много се използват четирите основни категории оператори са и това са : аритметични оператори, оператори за присвояване, оператори за сравнение и логически оператори. Аритметичните оператори се използват за извършване на основни математически операции, като събиране, изваждане, умножение и деление. Операторите за присвояване се използват за присвояване на стойности на променливи. Операторите за сравнение се използват за сравняване на две стойности и получаване на булев резултат (вярно или невярно). Логическите оператори се използват за комбиниране на две булеви стойности (вярно или невярно). В обобщение, операторите са символи, които указват на компилатора или интерпретатора да извърши определена операция върху един или повече операнди (променливи или стойности). Благодарение на тях можем да извършваме различни операции върху данни в компютърните програми. 
Операторите за идентичност се използват за проверка дали две стойности имат еднаква идентичност. Операторите за принадлежност се използват за проверка дали дадена стойност е член на последователност. Операторите Bitwise се използват за извършване на операции върху двоични числа. 

Ако и вие искате да навлезете в света на Python запишете се на престоящото обучение - Програмиране с Python на Software Academy и се потопете в магията на софтуерното програмиране, чиито възможности са безкрайни.

Последни новини

14 May 2024

Работа от вкъщи: Тенденцията към позволяване на служителите да живеят в по-отдалечени места

В последните години сме свидетели на значително увеличение на броя на фирми, които предлагат възможност за работа от вкъщи на своите служители. Това не е просто модерна тенденция, а скоро ста...
15 Apr 2024

Софтуерни инжинери от България завладяват HR сферата с изкуствен интелект

В свят, където технологичните иновации се превръщат в движеща сила за промяна, трима млади софтуерни инженери от България се изправят пред предизвикателството да трансформират начина, по ко...