Какво прави QA специалистът в цикъла на разработка на софтуер, за да подобри качеството на продукта?

22.03.2023 Admin 445

Качественият продукт е най-важното нещо за една софтуерна компания, но как тя може да гарантира качеството на своите продукти? С помощта на QA специалистите! Именно специалистите по осигуряване на качеството (QA) играят важна роля в процеса на разработване на софтуер. Без тях софтуерните продукти  ще бъдат пуснати на пазара,  без да бъдат тествани за грешки, което ще остави клиентите с некачествен продукт, а това ще доведе до загуби за компаниите.  В тази публикация ще обсъдим какво прави специалистът по осигуряване на качеството в цикъла на разработване на софтуер, как той подобрява качеството на продукта и какво е потенциалното му бъдеще в България.

В какво се изразява работата на QA специалиста?

Работата на QA специалиста е да гарантира, че качеството на софтуера отговаря на стандартите и очакванията на клиентите, преди да бъде пуснат на пазара. Професията изисква силни аналитични умения, както и внимание към детайлите, защото QA специалистът трябва да може да идентифицира проблемите и да предлага решения бързо и точно. Основните отговорности на специалиста по осигуряване на качеството включват: разработване на планове и стратегии за тестване; изпълнение на тестове; създаване на подробни доклади за грешки; проследяване на дефекти; предлагане на подобрения; и документиране на резултатите от тестовете.

Какво прави специалистът по осигуряване на качеството при разработването на софтуер?

За да бъдат успешни софтуерните продукти, те трябва да отговарят на определени стандарти за качество, преди да бъдат пуснати на пазара. Професионалистът по осигуряване на качеството играе съществена роля в осигуряването на спазването на тези стандарти, като тества всички аспекти на продукта преди пускането му в продажба. Това включва тестване за използваемост, съвместимост, надеждност, производителност, сигурност, съответствие с изискванията за поверителност и др. По този начин специалистите по осигуряване на качеството могат да помогнат за идентифицирането на всякакви проблеми с продукта, преди той да достигне до клиентите, което води до повишаване на удовлетвореността на клиентите и до по-добро качество на продукта като цяло.

Трябва ли да знаете да програмирате, за да сте QA инженер?

Не е задължително! Макар че някои познания по кодиране могат да бъдат полезни за някои длъжности в областта на осигуряването на качеството (QA), те не са необходими за повечето позиции. Вместо това повечето работодатели търсят хора, които имат силни умения за решаване на проблеми, внимание към детайлите, комуникационни умения (писмени и устни), организационни умения, способност да работят самостоятелно или в екип, ако е необходимо, умения за критично мислене, познаване на основни инструменти за автоматизация като Selenium или Appium и др. Освен това, много работодатели предпочитат кандидати, които имат предишен опит с подобни проекти или продукти.

Какво е бъдещето на специалистите по осигуряване на качеството в България?

Поради нарастващото търсене от страна на компании в различни сектори (като банково дело, здравеопазване, търговия на дребно и др. ), които търсят квалифицирани специалисти с технически познания, като специалисти по осигуряване на качеството (QA), QA инженерите имат голям потенциал за развитие в кариерата. Освен това, предвид централното си местоположение в Европа, България се превръща във все по-предпочитана дестинация както за местните, така и за чуждестранните предприятия - което я прави идеално място за тези, които търсят възможности за работа като QA. Професията става все по-привлекателна, тъй като предлага професионално развитие и вълнуващи възможности. С подходящото обучение начинаещите в областта на уеб тестването могат бързо да си проправят път от Junior QA до директор по качеството! Изкачвайки се в йерархията, те ще поемат все повече отговорности - като се започне от надзора на екип от колеги на ниво ръководител и се стигне до ръководене на дейностите по осигуряване на качеството на цял проект в няколко офиса, изпълнявайки ролята на мениджър или директор по качеството.  

Осигуряването на качеството е важна част от всеки цикъл на разработване на софтуер, тъй като помага да се гарантира, че продуктите отговарят на очакванията на клиентите, като същевременно се спазват крайните срокове и бюджетните ограничения. Ако търсите вълнуваща кариера в софтуерна компания и тестването на надеждността на продуктите би ви доставило удоволствие, като същевременно с това искате да развивате постоянно техническите си умения, помислете за кариера като специалист по осигуряване на качеството! Тъй като много компании, базирани в България, активно търсят квалифицирани лица с опит в областта на осигуряването на качеството, сега е идеалният момент да започнете да проучвате възможностите, които тази професия предлага!

Ако сте любознателни и искате да научите как се гарантира качеството на софтуерните продукти, които се използват от милиони хора по света, тогава обучението по QA е подходящо за вас!  В обучението по QA в Софтуерната академия на Нет Ит, ще научите как да тествате софтуер, да откривате грешки и да ги отстранявате, за да подобрите функционалността на продукта. По време на курса ще придобиете многобройни практически умения, а след полагане на държавен изпит и защита на дипломна работа, ще получите професионална квалификация и документ, валиден в целия Европейски съюз. Остава по- малко от месец от старта на курса, така че не отлагайте, а се запишете сега! 

Последни новини

05 May 2023

Как Python може да бъде използван за създаване на интерактивни игри?

Python е един от най-гъвкавите езици за програмиране, които могат да се използват за създаване на игри. Той е изключително популярен език, тъй като предоставя много инструменти и библиотеки, кои...
05 May 2023

Java и сигурността на данните: Как може Java да помогне за защитата на чувствителна информация?

В света на информационните технологии защитата на данните е един от най-големите предизвикателства. Свидетели сме как всеки ден се провеждат атаки на киберпрестъпници с цел кражба на лични ...