С JAVA можете да разработите много разнообразни софтуерни продукти

С JAVA можете да разработите много разнообразни софтуерни продукти

  • 3 месеца: Най-бързия начин в България да станеш правоспособен, дипломиран IT специалист чрез индивидуална програма, без да чакаш началото на групов курс. Можеш да започнеш още днес!
  • Най-добрите лектори: Единственият център със 100% преподаватели отговарящи на държавните образователни изисквания (без самозвани програмисти - само дипломирани специалисти с научен подход към преподаването и доказан солиден опит в IT индустрията).
  • Международна диплома: След всяко професионално обучение, получаваш диплома валидна и призната в целия ЕС.
  • Индивидуално обучение: Първата и единствена, цялостна програма, акредитирана от МОН, приложима за индивидуална подготовка, без начална дата, без чакане и без участие в групи, завършваща с международно призната диплома.
  • Обучение за започване на работа: Първата програма за начинаещи в България създадена за бърза преквалификация и започване на работа в международна IT компания.

JAVA е обектно-ориентиран език за програмиране. Той е едно по-високо ниво, който прилича на C# и C++. За това обучение нямате нужда от предварително подготовка. Програмата на обучението е създадена за начинаещи, а единственото условие да започнете е да имате желание. Всеки, който се включи в обучението по JAVA ще получи едногодишна лицензия за IntelliJ IDEA. IntelliJ IDEA е интегрирана среда за разработка в Java за компютърен софтуер.

В днешно време JAVA е един от най-популярните езици за програмиране, като се използва от програмисти по целия свят. Големите компании IBM, Google, SAP използват JAVA като основен език, за да разработят своите продукти. Кодовете, които се пишат с JAVA, не се компилират до машинни кодове за определени процесори, а до специфични за езика кодове.

С JAVA можете да разработите много разнообразни софтуерни продукти, като игри, офис приложения, уеб приложения, приложения за мобилни телефони и др.

Програмата на обучението е разработена специално за начинаещи курсисти, като в основата и е заложен практическия подход. В обучението са включени практически задачи и проекти, които да представят на всеки работата в реална среда. Това ви гарантира едно наистина качествено образование, водещо до реални резултати, признати в практиката.

Какво ще постигнеш след обучението?

Портфолио

След преминаването на този курс ще съберете своето първо портфолио с изпълнени задачи.

Умения

Уменията, които ще придобиете по време на курса, ще бъдат изцяло съобразени с реалната практическа среда.

Екипност

Работейки по набор от индивидуални и групови задачи ще развиете уменията си за самостоятелна работа и работа в екип.

Диплома

След успешно завършване на курса ще получите удостоверение за професионално обучение по образец на МОН.

Цялостна програма на обучението:

Продължителност: 105 учебни часа
Въведение в програмирането. Инсталация на IntelliJ IDEA. Въведение в Java синтаксис. Променливи в Java – глобални, локални, видове. Операции и аритметични операции в Java. Операции, методи, параметри, математически функции. Условни твърдения, булева алгебра. Цикли. Масиви. Въведение в обектно-ориентираното програмиране. Обекти. Правилно разпределение на достъпа до класове и променливи. Scope, пакети, API. Java API продължение – Sets, Maps, Tree Traversal. Дизайн на решения с псевдокод, дебъгване, интерфейси за рисуване. Java GUI. Нишки. Основни понятия. Състояния на нишки. Управление на нишки.Преотстъпване.Временно спиране.Спящо състояние. Блокирано състояние. Планиране на нишки. Понятие за минитори.Ключ за клас.Методи за синхронизация. Мениджъри на разположението. Предназначение и използване. Контейнери и компоненти.
Продължителност: 102 учебни часа
Мениджър на разположението Card. Приложение. Мениджър на разположението GridBag. Приложение. Разглеждане на съществуващите Java EE технологии. Курсов проект. Архитектура на бизнес приложенията. Общ преглед на уеб технологиите. Създаване на servlets. Java EE Lab 2. Разработка с JavaServer Pages Technology. JavaServer Faces. Прегледа на EJB. Създаване на Session Beans. Java Persistence API. Пресъздаване на политика за транзакции. Разработка на асинхронни приложения и изпращане на съобщения. Разработка на Message-Driven Beans. Web Service Model. Java EE Web Services с JAX-WS и JAX-RS. Пресъздаване на политики за сигурност. Събития .Модел за делегиране на събитията. Йерархия на класове за събития. Подслушване на събития. Разрешаване на събития.
Продължителност: 6 учебни часа
Явяване на държавен изпит по практика и по теория и защита на дипломна работа пред изпитна комисия.

Цена на обучението

Често задавани въпроси:

Всички лекции се записват, след това се качват в електронната платформа на курса.

Всички курсисти ще могат да гледат записи от провелите се лекции, като тези записи ще се качват в сайта. Освен видеата, отделно се качват и допълнителни учебни материали, свързани с конкретно разглежданите теми.

Не. Едно от предимствата при дистанционната форма на обучение е, че никой не ви поставя срокове, в които да прегледате лекциите. Вие имате свободата да разпределяте времето си за подготовка. Можете да изгледате едно видео на няколко части. Разбира се, желателно е да бъдете постоянни по време на учебния процес. Така ще успеете да научите преподадения материал по-лесно и да не изоставате от останалите участници в групата.

На всеки 10 дни се провеждат консултации с тях. Те се организират във виртуална класна стая, а по време на срещите можете да разговаряте директно със своя лектор чрез видео връзка и дори да споделяте екрана на своя компютър. Последната опция ви дава възможността да получите максимално изчерпателна обратна връзка, за да може консултирането да бъде оптимално ефикасно.

Графикът за консултациите е съобразен с работното време на стандартната работна седмица, т.е. те се провеждат в извънработно време.

Курсовете, които организира учебен център Нет Ит са практически насочени. Във всяка от програмите на курсистите се поставят практически задачи. Те се връщат изпълнени в платформата за дистанционно обучение или по имейл, ако това бъде необходимо.

Да. Платформата е достъпна не само в рамките на България, но и от всяка точка на света. Освен това тя е достъпна и по всяко време на денонощието. Реално може да се обучавате откъдето пожелаете.

Oбученията се архивират 3 месеца след датата на последната лекция.

Не. Периодът на обучение е еднакъв и за двете форми. Той е около 10 календарни месеца. В периода са включени зимна/лятна ваканция, междусеместриална ваканция и почивни дни за национални празници.

Мнения на курсисти:

Добави мнение за това обучение:

Избери рейтинг:
Очаквайте новите групи съвсем скоро!