Запознайте се със стандартизираният скриптов език EcmaScript

Надградете знанията си с jQuery

Научете TypeScript и Angular