Запознайте се със стандартизираният скриптов език EcmaScript

Научете TypeScript и Angular

Надградете знанията си с jQuery