Надградете знанията си с jQuery

Запознайте се със стандартизираният скриптов език EcmaScript