10 Oct 2023

Инструменти за автоматизация в DevOps

DevOps предоставя методи и инструменти, които позволяват по-бърза разработка, тестване и доставка на софтуерни приложения. Това води до по-гъвкави и реактивни организации, способни да реагират бързо на промените в пазара. Използването на автоматизация и CI/CD практики намалява възможността за човешки грешки и гарантира по-голяма стабилност и качест...
09 Oct 2023

Професионално обучение по DevOps само за 490лв

Отстъпката от -200лв за професионалното обучение по DevOps в дистанционна форма, стартиращо от 7 ноември е с преференциална цена от 490лв в периода от 9 октомври до 13 октомври – това е превъзходна възможност за всички, които желаят да развият своите умения в тази област.Да не забравяме, че DevOps е едно от най-динамичните и интересни полета в IT. ...
05 Oct 2023

Запознайте се с целия процес по създаване на видео игри

Създаването на видео игри е креативен и технически изискващ процес, който изисква комбинирането на множество умения и етапи. Основните фази на разработката на видео игра - от идеята до крайния продукт са: Фаза 1: Идея и КонцепцияГенериране на Идея: Всичко започва с креативна идея. Тя може да бъде вдъхновена от различни източници - книги, филми...
29 Sep 2023

Какви са особеностите на QA Manual?

QA (Quality Assurance) ръководството (manual) е документ, който описва процесите и стандартите за осигуряване на качество в софтуерната разработка и тестване. Ето някои от основните особености на QA manual:Описание на процесите: QA manual предоставя подробно описание на всички процеси, свързани с QA в организацията. Това включва началната оцен...
26 Sep 2023

За какво се използва Python и какви са ползите му?

Python е високо ниво, интерпретиран, обектно-ориентиран програмен език, който се използва за разнообразни цели.Ето някои от основните области и ползи, свързани с използването на Python:Уеб разработка: Python се използва за създаване на уеб сайтове и уеб приложения с помощта на фреймуърки като Django и Flask. Този език предлага богат екосистем от би...
21 Sep 2023

Кариерни възможности след завършване на обучението по QA Automation в Software Academy

Автоматизираното тестване предоставя разнообразни кариерни възможности в софтуерната индустрия. Фокусът е върху автоматизацията на процесите за тестване на софтуер, което дава възможност за по-бърз и ефективен развой на продукти. Ето някои от кариерните възможности, свързани с QA Automation: Специалист по автоматизирано тестване (QA Automation...