22 Jun 2020

Професионално обучение по Web Development

В съвременния свят почти всеки, има достъп до интернет под някаква форма и огромен процент от хората използват интернет всеки ден. Уеб разработката бързо се превръща, в един от най-атрактивните и най-добре платените избори за кариера в съвременния свят, които спокойно може да се работи от вкъщи. Но какво е уеб програмист и какво точно прави чов...
11 Jun 2020

Професионално обучение по QA Automation

QA (Quality Assurance- осигуряване на качеството) e систематичното наблюдение и оценяване на различни аспекти на един проект, услуга или оборудване, с цел максимално увеличение на вероятността поне минимални стандарти на качество да бъдат постигнати в производствения процес. В софтуерното тестване, автоматизирано тестване  е използванет...
09 Jun 2020

Професионално обучение по Програмиране с PHP и MySQL

Back- end програмирането служи за поддръжка на front-end услугите. To може да взаимодейства директно с front-end приложението или, което е по-често срещано в практиката, с програма, която посредничи между дейностите на front-end и back-end приложенията. От програмистите, занимаващи се с Back- end зависи създаването, поддържането, тестването и д...
09 Jun 2020

Професионално обучение по QA - софтуерно тестване

QA (Quality Assurance- осигуряване на качеството) e систематичното наблюдение и оценяване на различни аспекти на един проект, услуга или оборудване, с цел максимално увеличение на вероятността поне минимални стандарти на качество да бъдат постигнати в производствения процес. Софтуерното осигуряване на качеството (на английски: Software Quali...
08 Jun 2020

Обучение по Front-End програмиране

Front-end уеб програмирането представлява практиката да се използват интернет технологии като HTML, CSS и JavaScript за създаване на уеб сайт или уеб апликация по начин, по който потребителят може директно да ги вижда и да взаимодейства с тях. Целта е да се създаде сайт, който е лесен за употреба и съвместим с различни операционни системи, брау...
05 Jun 2020

Професионално обучение по C#

Искате ли да усвоите един прост, модерен, обектно-ориентиран език за програмиране с общо предназначение? В такъв случай професионалното ни обучение по програмиране със С# е това, което търсите. C# се използва за създаване на най-различни приложения за Уиндоус, Андроид и iOS, игри, уебсайтове и настолни апликации, мултичедийни интернет прилож...